Voluit zoekt nieuw lid voor eerste herenteam

Volleybalvereniging Voluit is op zoek naar aanvulling voor het heren 1 team. Dit team speelt momenteel 2e klasse volleybal. Het team traint één keer per week op de dinsdagavond van 21.00 tot 22.30 uur en speelt één keer in de week een wedstrijd.

Men zoekt jongens en heren die volleybal een leuk spelletje vinden en het spel onder de knie willen krijgen, oudleden, die het spel weer willen oppakken en volleyballers die op zoek zijn naar een andere/nieuwe vereniging.

Wil je een keer kijken of meetrainen, stuur dan een email naar de technische commissie (TC@vvvoluit.nl).