Voetgangers komen er bekaaid af door nieuwe oversteken Soomerwegh

Castricum – De renovatie van de fietspaden langs de Soomerwegh vordert gestaag en wordt algemeen beschouwd als een flinke verbetering. Minder geslaagd is de heraanleg van de voetpaden op de oversteken tussen bijvoorbeeld de Mozartlaan en de Walstro of tussen de Beethovensingel en De Bloemen. Daarop is nauwelijks ruimte meer voor rolstoelgebruikers of mensen met een rollator of kinderwagen om elkaar te passeren.

Door Hans Boot

Vorige week attendeerde een lezer van deze krant de redactie erop dat het hem bij het vernieuwen van de fiets- en voetgangerspaden op de Soomerwegh opviel dat bij de oversteekpaden de voetgangers er bekaaid afkomen, omdat voorheen de breedte van de oversteek ongeveer gelijk was aan de zebramarkering en dat die nu was gehalveerd. Nader onderzoek, met assistentie van de Fietsersbond Castricum, heeft opgeleverd dat deze bewoner een punt heeft, zoals ook blijkt uit bijgaande foto.

Op de vraag waarom de gemeente hiervoor heeft gekozen, luidde het antwoord: ,,Een trottoir in Castricum heeft gewoonlijk een breedte van 1,50 meter. Alleen bij hoge voetgangersintensiteiten is meer doorloopruimte gewenst. We willen niet meer verharding dan noodzakelijk en wel meer groen.’’

Passeerruimte

De Fietsersbond liet in dit verband weten: ,,De ook in Castricum gehanteerde landelijke richtlijnen gaan uit van een breedte van 2 meter of meer, maar het mag smaller. Daarbij wordt vermeld dat vanaf een breedte van 1,80 meter een rolstoel een tegemoetkomende rolstoel, scootmobiel of kinderwagen kan passeren. Met een breedte van 1,5 meter gaat de gemeente er blijkbaar vanuit dat dat niet echt nodig is. Wij houden ons met fietsbelangen bezig, maar we zien hier een risico voor een onnodig conflict tussen fietsers op het naastliggende fietspad en voetgangers die op het voetpad te weinig passeerruimte hebben. Overigens gaan we de hele Soomerwegh evalueren als het project gereed is.’’

Ook het Castricumse Platform Gehandicaptenbeleid is verzocht om te reageren op genoemde kwestie. Het antwoord was: ,,Wij geven er de voorkeur aan om eerst terug te koppelen naar onze contactpersoon voor civiele werken en verkeer bij de gemeente.’’ (Foto: Hans Boot)