PvdA wil dat ook middeninkomens profiteren van lagere eigen bijdrage Wmo

Deze week wordt in de gemeenteraad de Verordening Sociaal Domein besproken. Met de verordening wordt ook de door inwoners te betalen eigen bijdrage aan de Wmo maatwerkvoorzieningen vastgesteld. De fractie van PvdA, die deze week schriftelijke vragen aan het College heeft gesteld, vindt dat de gemeente Castricum zowel voor de lagere inkomens als de middeninkomens een betaalbaar eigen bijdragebeleid moet voeren.
Eerder al heeft het kabinet besloten de eigen bijdrage af te schaffen voor niet AOW-gerechtigde meerpersonenhuishoudens die niet meer verdienen dan 35.000 euro. Tevens heeft het kabinet besloten de eigen bijdrage voor andere huishoudens met een laag inkomen te verlagen naar 17,50 euro. Volgens de PvdA worden vooral de middeninkomens door de inkomensafhankelijke bijdrage nog teveel benadeeld. Door het verlagen van het inkomensafhankelijke marginaal tarief kan volgens de PvdA ook de groep middeninkomens tegemoet worden gekomen. Het verlagen van het marginaal tarief biedt een oplossing voor de ongewenste ontwikkeling dat inwoners met een modaal inkomen hun ondersteuning stopzetten vanwege een te hoge bijdrage.