Plan voor tijdelijke opvang statushouders in Bakkum

De beoogde nieuwe eigenaar is van plan het voormalige Antonius Kindertehuis in Bakkum te verhuren aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Deze organisatie wil hier vluchtelingen, met name statushouders, huisvesten. Het gaat om een tijdelijke opvang voor maximaal twee jaar. 

De huidige eigenaar SKK (Parlan) heeft het gebouw al enige tijd te koop staan. Een potentiële koper wil in het gebouw een groepsaccommodatie met zorg realiseren: vakantiewoningen voor mensen met een zorgbehoefte. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast, een procedure die naar verwachting 1 tot 2 jaar duurt. In de tussentijd wil de nieuwe eigenaar het pand verhuren aan het COA.

De gemeente is dan wel geen eigenaar van het gebouw, ze moet wel toestemming geven voor beide plannen. Voor de tijdelijke opvang geldt dat de gemeente toestemming moet geven voor het afwijken van het bestemmingsplan. Voor het zorghotel is het nodig dat de gemeente het bestemmingsplan hierop aanpast.

Burgemeester en wethouders zullen pas een besluit nemen als er meer duidelijkheid is over het draagvlak voor de opvang van statushouders en over zaken als veiligheid, monumentale status, milieuaspecten en parkeren.

De opvang is voor maximaal 160 personen, gezinnen met (minderjarige) kinderen, stellen, alleenreizende mannen, vrouwen en jongeren. Het merendeel heeft een vergunning om in ons land te blijven, voor een klein deel van de mensen loopt de procedure nog. Het gaat om een groep die van samenstelling wisselt, omdat doorlopend mensen worden uitgeplaatst naar hun definitieve huisvesting. Wanneer ze precies komen, hangt vooral af van het moment waarop de benodigde procedures doorlopen zijn en het gebouw geschikt is gemaakt voor hun verblijf.

De gemeente heeft aangegeven dat het besluit voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan pas genomen wordt, nadat de gemeenteraad en inwoners zijn geïnformeerd en er duidelijkheid is over het draagvlak voor dit besluit. Ook is er verder overleg met de verschillende partijen die bij Antonius betrokken zijn. Als het plan verder is uitgewerkt nemen burgemeester en wethouder een besluit over het principeverzoek.

Woensdag 11 mei is er een inloopbijeenkomst, van  17.00 tot 19.30 uur in restaurant Het Ruiterhuys, Heereweg 83 in Bakkum. Vertegenwoordigers van COA, ontwikkelaar en gemeente zijn aanwezig om doorlopend informatie te geven en vragen te beantwoorden over de nieuwe invullingen voor het Antonius. Ook zijn er gemeenteraadsleden aanwezig.

Meer informatie is te vinden op www.castricum.nl. Mailen kan naar vluchtelingen@castricum.nl.