Leerlingen Bonhoeffer lopen stage in Uitgeest

Op 12 en 13 september vonden er in het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer maatschappelijke stages plaats. Leerlingen van 2 havo van het Bonhoeffercollege hebben ongewenste boompjes uit de rietkragen van de Dorregeesterpolder in Uitgeest weggehaald. En in andere groepen zijn eigen ideeën ontworpen voor de inrichting en gebruik van voormalig erfgoedpark De Hoop. Dit gebeurde onder leiding van docenten van de school en medewerkers van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
Voor het opknappen van de rietkragen van de Dorregeesterpolder maakte een groep leerlingen eerst een overtocht met de werkboot van het recreatieschap vanaf het erfgoedpark naar de polder. Daar gingen ze bewapend met schep of zaag aan de slag. Door het warme weer kostte het veel moeite en zweet om de boompjes eruit te halen. Deze zaten met hun wortels goed verankerd in de grond. Uiteindelijk hebben ze een flink gedeelte weg kunnen halen.
Erg benieuwd waren de medewerkers van het recreatieschap naar de ideeën die de leerlingen hadden voor de inrichting en het gebruik van het voormalig erfgoedpark. Na een blik op het erfgoedpark te hebben geworpen gingen ze met plattegrond en (kleur)potloden aan de slag. Velen tekenden een pretpark met ook watergerelateerde speeltoestellen en horecalocaties op de plattegrond. Daarbij zaten soms tevens plekken voor overnachting, entertainment, dieren en groenteteelt.
Vanaf 2015 zijn maatschappelijke stages niet meer verplicht in het voortgezet onderwijs en ontvangen scholen en gemeenten hiervoor geen subsidie meer. Toch hebben het Bonhoeffercollege, en het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer op 20 augustus 2015 een intentieovereenkomst getekend om te blijven investeren in Maatschappelijke Stages in het Groen. Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren, hun besef van waarden en normen, hun sociale ontwikkeling en het besef van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de samenleving.