Klokken dorpskerk luidden actie Kerkbalans in

Ook dit jaar luidde de Protestantse gemeente Uitgeest-Akersloot zaterdag klokslag 13.00 uur de landelijke Kerkbalans-actie in door het luiden van de kerkklokken. Er was een korte bijeenkomst met een lunch voor de vrijwilligers in de dorpskerk.

Cees Vroegop, een van de gemeenteleden hield samen met zijn kleinzoon Bas van Vliet een korte inleiding over het belang van Kerkbalans en van het bestaan van kerken en kerkgebouwen in onze gemeenschappen. ,, De bijdragen van de kerkbalans zijn het ‘huishoudgeld’ van onze gemeente. Hieruit wordt betaald: alle salarissen van de betaalde kerkelijk medewerkers, predikant, koster en organisten en ook de lopende kosten van gebruik van twee kerkgebouwen en het jeugdhuis, onderhoud en allerlei lasten van kerkelijke overhead als Dienstencentrum, kosten van beheer en administratie. We steunen ook de voedselbank hiervan.’’ Vlak voor het luiden van de klokken kregen de aanwezigen informatie over de twee kerkklokken. ,,In de toren hangen twee luidklokken, de oudste is de 1600 kilo zware klok met toon D in 1650 gegoten door Hemony. De kleine klok van 675 kilo, toon G is gegoten in 1964 door Petit en Fritsen’’.

De actie wordt uitgevoerd in een periode van twee weken door een groep van 40 vrijwilligers, die de enveloppen rondbrengen en de antwoord enveloppen weer ophalen. (foto: Ger Bus)