College haakt af voor Europese School

Castricum – Burgemeester en wethouders zien de verhuizing van de Europese School uit Bergen naar Castricum niet zitten. De gemeente was een van de kandidaten voor een nieuwe vestiging van deze onderwijsvoorziening, maar kan die niet realiseren in de nabijheid van het station.

Door Hans Boot

Omdat het gebouw van de huidige Europese School in Bergen niet meer aan de eisen voldoet en renovatie onhaalbaar wordt geacht, hadden de gemeenten Alkmaar, Castricum en Zaanstad zich begin dit jaar kandidaat gesteld voor een nieuwe vestiging die in 2028 gereed moet zijn.

Onderwijswethouder Ron de Haan toonde zich direct enthousiast voor dit project en noemde in de media het sportcomplex van Vitesse ’22 als zoekgebied. Dit leidde in februari tot de nodige commotie onder de gemeenteraad en het bestuur van de voetbalclub die beiden van mening waren dat ze onvoldoende op de hoogte waren gesteld van de ontwikkelingen. Wat dat betreft liet de secretaris van Vitesse recent weten: ,,Er is ongeveer een maand geleden een gesprek geweest in klein comité met de wethouder. Hij vertelde ons dat het college op het punt stond om aan de raadsleden te vragen hoe zij staan tegenover het meedingen naar de Europese School. Wij begrijpen uit de pers dat zij daar niet veel animo voor hebben getoond. Daaruit leiden wij af dat ons honk- en softbalveld gewoon door ons gebruikt kan blijven worden.”

Meerwaarde

Uit navraag bij raadslid Rob Dekker (VVD) blijkt hoe de vork in de steel zit: ,,De kwestie is aan de orde geweest in een besloten consultatie op 24 september, waarvan ik technisch voorzitter was. De fracties gaven daarin aan dat zij woningbouw rondom het station belangrijker vinden dan de komst van een Europese School, die bestemd is voor kinderen van buitenaf en dus geen win-winsituatie oplevert.”

Het overleg resulteerde in een brief van het college d.d. 3 november aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de mededeling dat op grond van een quick-scan Castricum op dit moment ruimtelijk en verkeerstechnisch onvoldoende mogelijkheden biedt voor de bouw van bedoelde school in de directe nabijheid van het intercitystation. Daaraan werd toegevoegd dat ‘in een dialoog met de gemeenteraad twijfels zijn uitgesproken over de meerwaarde die de Europese School aan Castricum geeft’.

De portefeuillehouder gaf hierop desgevraagd de volgende reactie: ,,Castricum is misschien wel het mooiste bruidsmeisje, maar ook ‘hard to get’. De lat ligt hoog. Met de regiopartners hebben we afgesproken dat we graag zien dat de Europese School in de regio Alkmaar blijft. Wanneer straks de keuze op Alkmaar valt, is dat gelukt.”