Clusius College Castricum opnieuw excellent voor alle leerwegen

Castricum – Het Clusius College Castricum heeft op 24 januari weer het predicaat ‘Excellente School’ gekregen voor alle leerwegen, wat een uitzonderlijke prestatie is te noemen. Burgemeester Mans overhandigde maandag de excellentietegel aan Erik de Boer, directeur van het Clusius College en memoreerde daarbij dat het Clusius al vanaf 2012 excellent is.

De jury heeft opnieuw gezien dat het Clusius College, een groene vmbo-school in een prachtig natuurlijke omgeving, een school is die kansen biedt aan alle leerlingen. Dit realiseert de school op overtuigende wijze. Niet alleen nu, maar al enige jaren met grote vasthoudendheid. Daarbij strijden maatwerk voor de individuele leerling (dé leerling bestaat niet) en de grote betrokkenheid van alle docenten om de ereplaats. Daarnaast behaalt de school uitstekende leerresultaten.

Ondanks het grote leerlingenaantal van 1170 heerst in de school een oase van rust, terwijl de gemoedelijkheid in omgang met elkaar sterk voelbaar is. Ook valt de grote betrokkenheid van de docent bij de leerling op en is de dialoog altijd mogelijk. Er is sprake van een persoonsgerichte cultuur die bijdraagt aan de ontwikkeling en aan de ontplooiingskansen van de leerlingen. Zij geven aan dat de docenten altijd openstaan om het gesprek aan te gaan over ontwikkelingsmogelijkheden, zowel op leer- als op persoonlijk gebied.

Goed gemotiveerd en met plezier aan het werk

Verder bieden de praktische vakken veel ruimte voor creativiteit en het aanleren van praktische vaardigheden. De docenten zijn in staat om de motivatie bij leerlingen wakker te schudden, met name door het geven van positieve aandacht. In de dialoog wordt de leerling als gelijkwaardige behandeld. Dit is een krachtige impuls voor de ontwikkeling van eigenwaarde van de leerling en de rode draad tijdens de schoolcarrière. De jury constateerde dat het Clusius College Castricum onderwijs biedt met een cultuur die ervoor zorgt dat docenten goed zijn gemotiveerd en met plezier aan het werk gaan. Ze staan klaar voor welke vraag dan ook. Er is een structurele persoonsgerichte aandacht voor het stimuleren van talent bij leerlingen. Maar het mooiste heeft de jury voor het laatst bewaard: ,,Het Clusius College heeft geen schoolbel en toch is nergens van chaos sprake. En dat terwijl de school eigenlijk geen begin- en eindtijd heeft.’’ (Foto: aangeleverd)