Stijging kosten afslag A9 roept vragen op

Castricum – De aansluiting van Heiloo op de A9 via een rechtstreekse af- en toerit wordt flink duurder dan aanvankelijk was becijferd. Vorig jaar ging men er nog van uit dat het project 38,3 miljoen euro zou kosten. Daar komt nu een overschrijding van 5,7 miljoen bij. In Castricum hebben GroenLinks en Fractie Husslage inmiddels vragen aan burgemeester en wethouders gevraagd. Ze willen weten welke gevolgen dit heeft voor de financiële bijdrage die deze gemeente moet leveren.

De fracties schrijven dat ze uit diverse bronnen hebben vernomen dat Rijkswaterstaat (RWS) het ontwerp wil aanpassen. Ze horen graag of die aanpassing al is verwerkt in de budgetoverschrijding die nu is aangekondigd. Ook vragen ze of het juist is dat er extra grond verworven zal moeten worden ten behoeve van de afslag. Als dat het geval is, wil men ook graag van het college weten of het hier grond betreft die tot het zogenoemde Natuurnetwerk Nederland (NNN) behoort. GroenLinks en Fractie Husslage verwachten dat, ten gevolge van de economische crisis, het verkeersaanbod in de komende tijd zal wijzigen ten opzichte van de eerdere verwachtingen. Ook wijzen ze erop dat er nieuwe inzichten zijn verkregen rond stikstof en poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). In het kader daarvan willen ze weten of Castricum zich uit het project zou kunnen terugtrekken en hoeveel geld Castricum in dat geval al kwijt is.