Politici in debat over strand

Er wordt een politiek café over strandgebied gehouden, een speciale bijeenkomst van de Overleggroep Strandgebied Castricum (OSC). Op 20 februari geven de vertegenwoordigers van de aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende politieke partijen hun visie op het strandbeleid in de raadsperiode 2018-2022. Zij gaan in discussie met elkaar en het publiek over vooraf opgestelde stellingen over het strandgebied. Hoe denken de politici bijvoorbeeld. over het realiseren van kort parkeren? De bijeenkomst wordt gehouden in de zaal van Fase Fier in Bakkum en begint om 20.00 uur. Het debat wordt geleid door onafhankelijk voorzitter van de OSC IJmte van Gosliga, oud-wethouder van de gemeente Castricum. De bijeenkomst is openbaar en alle belangstellenden zijn welkom.