Lezerspost: autoluwe en Pr. Beatrixstraat

De verkeersproblemen in de Pr. Beatrixstraat zijn ondertussen algemeen bekend. Als men van een doorgaande weg (de Dorpsstraat) een fietsstraat kan maken met een 30 km zone, dan is het een kleine stap om deze maatregelen ook door te voeren voor de Pr. Beatrixstraat. Onze straat is totaal niet geschikt voor al het verkeer dat er doorheen gaat. Naast het gewone verkeer gaan ook vrachtwagens (ondanks verbod), zwaar bouwverkeer en landbouwvoertuigen door onze smalle straat waar de huizen dicht op de weg staan. Verkeersveiligheid is hier in het geding. Maar hoe eenvoudig kan het zijn? Het alternatief is omrijden via Oranjeweg/Kleibroek met aparte rijbanen en aparte fietspaden, dus heel wat veiliger dan door de Pr. Beatrixstraat. Ook staan de huizen daar veel verder van de weg.

Onze straat is onderdeel van de woonbuurt ‘De Oranjebuurt’ met zeven zijwegen die uitkomen op de Pr. Beatrixstraat. Iedereen die hier woont moet regelmatig onze straat oversteken met alle gevaren van dien. Jaren geleden was dit probleem er al en toen zag men in dat er iets moest gebeuren. Zo’n 25 jaar geleden kwamen er verkeersdrempels, maar die zorgden voor grote problemen (scheuren in de huizen, geluidsoverlast van het gebonk over de drempels). Dus die moesten er weer uit en er zouden andere snelheidsbeperkende maatregelen komen. Helaas is dat dus nooit gebeurd. Het is nu tijd om niet alleen de Dorpsstraat autoluw te maken, maar ook de Pr.  Beatrixstraat. Het heeft al veel te lang geduurd.

J. Smit, Castricum