Kids in Concert subliem spektakel met ruim 13.000 euro opbrengst

Castricum – Er was lang naar uitgekeken en sublieme voorbereiding aan vooraf gegaan. Het evenement ‘Kids in Concert’ vond zaterdag plaats in sporthal De Bloemen. De grote sporthal was omgebouwd tot een heus ‘festival house’ waar ruim vierhonderd scholieren vol overgave hun stem lieten horen. Dit alles onder begeleiding van een professioneel orkest en dirigent Rolien Eikelenboom. Gelukkig waren er sponsoren om de kosten te dekken, waarna de opbrengst van de kaartverkoop geheel ten goede kon komen aan de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting voor onderzoek naar en ontwikkeling van medicijnen tegen taaislijmziekte. Het werd een geweldig spektakel met zangers, zangeressen, dansers van clubMariz en een geweldig dankwoord van organisator Herman Sterken. Kijk op www.kidsinconcert.nl en www.ncfs.nl voor meer foto’s. Nog een bijdrage storten? Kijk dan even op eerstgenoemde site. Verder zal een indruk met onderstaande foto’s van Rob Berkemeier en Aart Tóth genoeg zijn om het na te beleven en te hopen op een vervolg in 2023.