College koopt Maranathakerk

Supreme College kan na zomer starten

Castricum –  De kogel is door de (Maranatha)kerk: na drie maanden onderzoek en onderhandelen heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Castricum het gebouw aan de Prins Hendrikstraat 1 in principe verkocht aan de gemeente. Als het Supreme College daarin wordt gevestigd behoudt de kerk haar maatschappelijke bestemming.

Omdat er nogal wat geruchten omtrent de verkoop van de Maranathakerk, vertelt Frans van Meggelen (voorzitter van het college van kerkrentmeesters) graag hoe de procedure precies is verlopen. ,,Vorig jaar hebben we onze kerkelijke gemeente geraadpleegd over de vraag of het gebouw kon worden verkocht aan de Groene Hub. Dat is een collectief van zzp’ers met transitiedoeleinden. Toen dit geen haalbare kaart bleek, hadden wij de handen weer vrij en besloten de kerk te verkopen via makelaar Van der Borden door middel van een open inschrijving. De vraagprijs was 900.000 euro.”

Belangstellenden werden in de gelegenheid gesteld om een bod uit te brengen: ,,Er kwamen negen biedingen binnen, die of laag of hoog waren. We hebben niet alleen naar de hoogte van de bedragen gekeken, maar ook naar de voorwaarden waaronder de koop moet plaatsvinden. Dat betreft bijvoorbeeld de benodigde toestemming van de gemeente om te verbouwen. De sluitingstermijn van de biedingen liep op 22 januari af.”

Maatschappelijk oogpunt

Van Meggelen licht toe hoe men tot een keuze is gekomen: ,,Er bleven twee bieders over. Dat was de gemeente, die bijna de vraagprijs bood, en een beleggersgroep die daar boven zat en er woningen in wilde realiseren. Mijn college heeft vervolgens advies uitgebracht aan de kerkenraad. Uit economische overwegingen lag het voor de hand te adviseren voor het hoogste bod. We hebben immers het geld zelf hard nodig om, gezien onze meerjarenbegroting, de oplopende tekorten daarmee af te dekken. Uit maatschappelijk oogpunt en behoud van het kerkgebouw was gunning aan de gemeente ook een reële optie. De kerkenraad heeft op 3 februari het advies behandeld en een voorgenomen besluit  genomen om de aankoop te gunnen aan de burgerlijke gemeente. Na de kerkdienst van 9 februari is het voorgenomen besluit toegelicht in een vergadering van de Protestantse gemeente Castricum. Daarna zijn de kerkgangers gehoord. Vervolgens heeft de kerkenraad na rijp beraad definitief besloten tot verkoop aan de gemeente over te gaan.”

Supreme College

Met het voorgaande wil Van Meggelen aangeven dat de kerk ‘niet uit was op het bereiken van het maximaal haalbare’. ,,Natuurlijk nemen de tekorten door terugloop van het aantal leden steeds meer toe, maar voorlopig kunnen we met de aankoopsom van 875.000 euro uit de voeten. Op 10 februari heeft de makelaar opdracht gekregen voor het opstellen van de koopovereenkomst. Het kerkbestuur heeft die inmiddels getekend en nu is het wachten op ondertekening door burgemeester en wethouders. Wij zijn enthousiast over de beoogde nieuwe bestemming en vinden het mooi dat het initiatief voor de vestiging van een Supreme College door beide Castricumse middelbare scholen op deze manier wordt ingevuld. De overdracht bij de notaris wordt eind deze maand of begin maart verwacht.”

‘Inspirerend gebouw’

Rector Chrystine Hylkema van het Jac. P. Thijssecollege deelt namens de directie van Supreme College Nederland mee ook blij te zijn met de aankoop: ,,Voor ons nieuwe onderwijs is het de bedoeling dat het gegeven gaat worden in een inspirerend gebouw dat niet lijkt op een school. Dat gaat op deze geweldige locatie prima lukken. Wij zullen het gebouw op een respectvolle manier in gebruik gaan nemen en zijn van plan binnenkort alle omwonenden uit te nodigen om iedereen te laten weten wat onze plannen zijn en hoe het eruit zal gaan zien. Natuurlijk moet nog er wel het een en ander aan gedaan worden, maar dat gaan we de komende maanden aanpakken. Het wordt prachtig!”

Brief

Het college van B&W heeft in een brief van 11 februari de leden van de gemeenteraad geïnformeerd over deze aankoop en het plan om het eerste Supreme College Nederland voor leerlingen van 3vwo tot en met 6vwo in de kerk onder te brengen. Daarbij wordt voorgesteld om het gebouw direct na de overdracht geschikt te maken voor deze onderwijsvoorziening, zodat deze bij de start van het nieuwe schooljaar kan worden opengesteld. De gemeente merkt ook op dat er in een gedeelte van de vloeren betonrot is geconstateerd en dat de noodzakelijke herstelkosten op 125.000 euro zijn geraamd.

Het ziet er dus naar uit dat onderwijswethouder Ron de Haan dit stokpaardje heeft binnengehaald. Hij laat weten: ,,Ik wil onderzoeken of we het gebouw ook andere lokaal maatschappelijke functies kunnen geven. Daarover ben ik in gesprek met de schooldirecties. De aankoop van de kerk heeft plaatsgevonden binnen het mandaat van burgemeester en wethouders voor strategische (grond)aankopen. Er is hiervoor dus geen goedkeuring vereist van de gemeenteraad. Ik verwacht dat wij de koopovereenkomst een dezer dagen gaan tekenen.”

Tekst en foto: Hans Boot