Wie wil ook vluchtelingen helpen?

Er wordt gezocht naar vrijwilligers ter ondersteuning van anderstaligen. Zij kunnen helpen bij het leren Nederlands spreken. Vrijwilligers komen bij de anderstalige thuis om de spreekvaardigheid te oefenen, te ondersteunen bij het inburgeringsexamen en te leren over elkaars cultuur. Op dit moment zijn via Welzijn Castricum al ruim honderd vrijwilligers ingeschakeld voor dit vrijwilligerswerk, met als voordeel dat de werkzaamheden aangepast kunnen worden aan de eigen agenda. Tijdstip, locatie en frequentie van de ondersteuning worden door de vrijwilliger en de deelnemer onderling geregeld. Over het algemeen vindt het contact één keer per week bij de anderstalige thuis plaats, met een duur van 1 á 2 uur per keer. Welzijn Castricum biedt deskundigheidsbevordering en begeleiding.

Wie belangstelling heeft vrijwilliger te worden kan contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk, onderdeel van Welzijn Castricum, tel. 0251-656562 of mailen naar vcc@welzijncastricum.nl.