Vergunning en subsidie voor schelpenvissersbeeld

Castricum – In juli van dit jaar ontvouwde Pieter Tolk voor deze krant het plan van zijn Shanty- en Folksongkoor De Skulpers voor het plaatsen van een monumentaal beeld in Bakkum ter ere van het beroep van schelpenvisser dat in de vorige eeuw aan het Castricumse strand werd uitgeoefend. Voor de plaatsing verleende de gemeente onlangs een vergunning en een subsidie. Ter dekking van de resterende kosten wordt ondersteuning gevraagd.

Hans Boot

Uiteraard zeer verheugd vertelde Pieter Tolk, voorzitter van het alom bekende koor De Skulpers, dat de gemeente positief had gereageerd op de begin juli ingediende aanvraag voor het beeld van een schelpenvisser op het Schulperspleintje tegenover Hotel Fase Fier en voor restaurant Apicius: ,,Naast de afgifte van de vergunning ontvingen wij ook het bericht dat de gemeente een subsidie verstrekt van 2500 euro voor het ontwerpen en maken van het beeld. Dit mooie bericht mag je in deze moeilijke coronatijd toch echt als een lichtpuntje beschouwen.”

De Skulpers kunnen nu met de uitwerking van het door Anja Jonker ontworpen beeld aan de slag, alhoewel er nog een kleine financiële hobbel te nemen is: ,,De totale kosten zijn, exclusief onderbouw en sokkel, geraamd op circa 5000 euro. De al toegezegde donaties en subsidie dekken voor een belangrijk deel dit bedrag, maar we zijn er nog niet helemaal. Daarom vragen wij allen, die ons koor een warm hart toedragen, ons te willen steunen via een bijdrage op bankrekeningnummer NL17 RABO 0161400086 t.n.v. Kastrikums Shanty Koor o.v.v. ‘Schelpenvissersbeeld’. Wij danken u voor uw gift en houden u via de media op de hoogte van de realisatie van het beeld”, aldus de voorzitter.

Op de foto:
Pieter Tolk hoopt dat de schelpenvisser op ware grootte binnen afzienbare tijd in deze plantenbak te zien is. (Foto: Hans Boot)