Sportraden Heiloo, Bergen en Castricum slaan handen ineen

Regio – Na een aantal bijeenkomsten zijn de sportraden uit Heiloo, Bergen en Castricum tot de conclusie gekomen dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn in de benadering van het sportbeleid in deze gemeenten. Reden genoeg om verder te kijken en te onderzoeken of er BUCH-breed gewerkt kan worden aan een zelfde beleid op alle gebieden van sport en bewegen.

Het is de bedoeling dat een BUCH-brede benadering voordelen gaat bieden op zaken als samenwerking tussen verenigingen en onderhoud van de sportaccommodaties. Voor de ambtenaren in de BUCH ontstaat een gelijkluidender manier van werken. Bovendien kan deze samenwerking volgens de sportraden leiden tot efficiënter gebruik van de accommodaties en financiële voordelen op het gebied van onderhoud.

Sportnota

Onlangs hebben Peter van Splunter (Platform sport Castricum), Marten Nijdam (Sportraad Bergen) en Frans Endel (Sportraad Heiloo) een gezamenlijke brief ondertekend. Uitgeest, de vierde gemeente in de BUCH, heeft geen eigen sportraad. In deze gezamenlijke brief roepen de drie sportraden de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo op om te beginnen met een gemeentegrens-overschrijdende sportnota. Daartoe gaf de gemeenteraad van Heiloo al in juli 2021 opdracht. In de gemeente Castricum is de sportnota opgenomen in het coalitieakkoord.

Ondanks dat er geen sprake is van een bestuurlijke samenwerking tussen de vier gemeenten in de BUCH, achten de sportraden het wel mogelijk om deze samenwerking te bewerkstelligen op het gebied van sport. Als extra punt geven de raden nog mee dat de ambtelijke capaciteit op het gebied van sport krap is. Daarom lijkt het de raden wenselijk om in ieder geval op projectbasis de formatie uit te breiden. Zo kan men komen tot een goed onderbouwd en maatschappelijk gedragen beleidsplan sport.

Op de foto:
Van links naar rechts: Marten Nijdam (Sportraad Bergen), Cees van Splunter (Platform Sport Castricum) en Frans Endel (Sportraad Heiloo). (Foto: aangeleverd)