Raad stelt eisen aan verlenging jeugdzorg

Castricum – Als het aan de gemeenteraad ligt kunnen burgemeester en wethouders voortaan niet meer stilzwijgend akkoord gaan met nieuwe contracten voor de jeugdzorg van Horizon/Antonius in Bakkum. Net als in Enkhuizen wil de raad via een motie afdwingen dat er een onderzoek komt naar de aanbesteding.

Door Hans Boot

Omdat de commissievergadering van 22 oktober (zie verslag in deze krant van 28 oktober) te kort bleek om overeenstemming te bereiken over de verlenging van het zorgcontract met de stichting Horizon, werd het debat in een tweede sessie op 27 oktober voortgezet. Opnieuw werd daarin door een meerderheid van de partijen stevig kritiek geuit op alles wat is misgegaan de afgelopen twee jaar in Antonius.

Hannie Luttke Schipholt reageerde namens GroenLinks teleurgesteld op de gang van zaken: ,,Het dossier JeugdzorgPlus is onderhand een waar politiek mijnenveld geworden. Aan de ene kant zijn er grote problemen met zorgaanbieder Horizon, aan de andere kant kun je moeilijk het contract niet verlengen als je geen plan b hebt. De jongeren moeten immers ergens heen, terwijl het vinden en contracteren van een nieuwe aanbieder veel tijd kost. De meeste partijen in de raad voelden zich daarom niet comfortabel genoeg om de verlenging te willen stoppen.”

Wantoestanden

,,Ik vind het echt heel ernstig wat er met de jongeren gebeurt en er moet een eind komen aan de wantoestanden. Maar laten we het zorgvuldig doen, zodat we niet van de ene slechte situatie in de andere rollen. Wat wel heel goed is, is dat de gemeenteraad een mega-overwinning heeft behaald. Het college gaat voortaan niet zomaar een inkoopprocedure starten zonder dat de raad daarover kan meepraten. Dat lesje is nu eindelijk wel geleerd. We gaan het zien. Over een halfjaar start de inkoop voor de JeugdzorgPlus na 2023. Dan verwacht ik een voorstel van de wethouder aan de raad, waar we over mee gaan praten. Nog liever zou ik zien dat de JeugdzorgPlus door het Rijk wordt opgepakt. Het is van de zotte dat psychiatrie voor volwassenen bij de zorgverzekeraars hoort en die voor de jongeren bij de gemeenten.”

Moties

Ook Roel Beems (CKenG), initiatiefnemer van de behandeling van dit onderwerp in de raadscommissie, is verre van blij met het min of meer doordrukken van de contractverlenging, maar ziet ook wat lichtpuntjes: ,,De gemeenteraad van Enkhuizen heeft vorige week dinsdag een onderzoek afgedwongen naar het optreden van Horizon. Een vergelijkbare motie komt ook nog aan de orde in de gemeenten Hoorn en Koggenland. Hoewel het er nu naar uitziet dat ons college zijn zin doordrijft en ook eigenhandig het contract gaat verlengen, tekent zich wel een meerderheid af in de raad voor twee belangrijke zaken.”

,,Zo zal er gezocht moeten gaan worden naar een tweede zorgaanbieder naast Horizon voor de jongeren waarvan de rechtbank bepaalt dat Antonius geen geschikte locatie is. En daarnaast wil de raad dat er een onderzoek komt naar de hele gang van zaken voor, tijdens en na de aanbesteding. Dat onderzoek kan worden uitgevoerd door een extern bureau of door de Rekenkamercommissie, maar ook in de vorm van een raadsenquête waarbij de hoofdrolspelers onder ede kunnen worden gehoord. Voor deze zaken worden deze week moties ingediend, die naar verwachting op 12 november worden behandeld.”

Reactie portefeuillehouder

Verantwoordelijk wethouder Ron de Haan wilde desgevraagd over de commissievergadering het volgende kwijt: ,,Tijdens het debat over de JeugdzorgPlus is mijn belangrijkste stellingname geweest dat we in onze keuzes de zorg voor de jeugdigen voorop stellen. Zij hebben ons nodig. Twee jaar geleden betekende JeugdzorgPlus nog grote groepen, veel afstand en geslotenheid. Nu werken we toe naar kleinere settings, kortere duur en een opener sfeer. In die transformatie werken we samen met Horizon. Die organisatie heeft in 2019 de aanbesteding gewonnen met het JouwZorg-programma.”

,,In dat programma staan het gezin en een vertrouwenspersoon dichtbij de jongere, terwijl hij of zij in Bakkum verblijft. De komende tijd zetten we in op verdere verbetering. Dat betekent onder meer onderwijsarrangementen op maat, intensieve gezinsbehandelingen thuis of op locatie en andere vormen van specialistische en ambulante zorg. We kunnen niet uitsluiten dat er ook moeilijke momenten zullen zijn. Die zijn een extra stimulans om in verbinding te blijven met elkaar en te vertrouwen op de inzet van ons allemaal. De opvang van deze kinderen is vaak het laatste vangnet. We willen dat ze zo snel mogelijk weer kunnen terugkeren naar hun eigen sociale omgeving.”

Op de foto:
Het pand van Horizon in Bakkum. (Foto: Hans Boot)