Lokaal Vitaal: geen samenvoeging BUCH-gemeenten

Castricum – Lokaal Vitaal is geen voorstander van het samenvoegen van de vier BUCH-gemeenten: ,,Een fusie vergroot de afstand tussen burgers en de overheid.’’

In een persbericht schrijft de partij dat schaalvergroting door het samenvoegen van gemeenten geen antwoord is op de onvrede over de uitvoering van gemeentelijke taken. De gemeente moet er volgens de partij voor zorgen dat de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van de dorpen Akersloot, Bakkum, Castricum, De Woude en Limmen op peil blijft.

Dienstverlening belangrijk

Lokaal Vitaal: ,,Accommodaties voor bijvoorbeeld scholen, sport en cultuur en de dienstverlening aan de inwoners zijn belangrijk. Het samenvoegen van gemeenten vergroot de afstand tussen burgers en overheid, zowel letterlijk als figuurlijk. Bij een herindeling wordt telkens beloofd dat er in de dorpen servicepunten komen. Meestal lukt dat niet. Of er wordt beloofd dat het gemeentehuis centraal komt te liggen in de nieuwe gemeente. Ook dat lukt vaak niet.’’

Sluitende begroting

In 2015 werden taken van het Rijk naar de gemeenten overgeheveld, zonder passende vergoeding. Veel gemeenten kwamen en komen daardoor in de financiële problemen. Het idee achter de fusie is dat grotere gemeenten efficiënter zijn. Ongeveer tachtig procent van de uitgaven van de gemeente Castricum ligt vast. ,,Als er bij de taken van het Rijk geld bij moet, dan betekent dat dat er gekeken moet worden naar het kleine deel waar de gemeente zelf nog iets over te zeggen heeft. De meerderheid van de gemeenteraad wil de lasten voor de burger zo laag mogelijk houden. Zonder echt te bezuinigen is het daardoor spannend om de begroting sluitend te maken.’’ (Foto: Bos Media Services)