Lezerspost: Platform Vlieghinder en nieuwbouw Akersloot

Uitzonderlijkerwijs hebben gemeente Castricum en de Inspectie Leefomgeving en Transport toestemming verleend om in tot nu toe verboden gebied 73 woningen in Akersloot-Zuid te bouwen. Verboden, omdat hier niet aan geluids- en veiligheidseisen van Schiphol wordt voldaan. In onze ogen is de Nederlandse luchtvaartwetgeving ernstig verouderd en biedt zij niet de rechtsbescherming die in deze tijd nodig is. Wij willen voorkomen dat toekomstige bewoners hier de dupe van worden en wellicht een verklaring moeten ondertekenen dat ze niet mogen klagen over vlieghinder. Nu er ook rond Schiphol flink gebouwd moet gaan worden, knelt dit probleem des te meer.

Wij zijn van mening dat gezondheid, natuur en klimaat alleen beter beschermd kunnen worden bij een substantieel kleinere luchtvaart. En dit kan vrij eenvoudig gerealiseerd worden, als afscheid wordt genomen van de ca. 70% buitenlandse overstappers op Schiphol die nauwelijks of niet bijdragen aan de brede welvaart in Nederland. Met alle betrokken gemeenten, provincies, burgerplatforms en milieuorganisaties moeten nu snel afspraken gemaakt worden over maatregelen die de overlast wérkelijk verminderen. De tijd dat de luchtvaartlobby het beleid bepaalt, moet met de nieuwe regering én Tweede Kamer eindelijk achter ons gelaten worden. Dan kan er ook veel geruster nieuwbouw gepleegd worden!

Hugo Timmer, secretaris Platform Vlieghinder Kennemerland