Lezerspost: Castricum let op uw kroonjuweel!

Voordat het in de vergetelheid raakt: Wat wilden onze politieke partijen ook weer met het strand?
In alfabetische volgorde:
CDA – mooier strand, fijn om te recreëren en van de natuur te blijven genieten.
D66 – de stranden moeten natuurstranden blijven. steunen toeristische ontwikkeling voor mens en natuur.
GroenLinks – strand is ook natuurgebied.
Lokaal Vitaal – uitbreiding fietsenstalling voor strandbezoekers realiseren.
PvdA – verblijfsrecreatie strand voortzetten volgens voorwaarden kust-pact met handhaving van de regels.
VrijeLijst – hopen dat werk wordt gemaakt van de ideeën over de toekomst van het strand.
VVD – wil zuinig omgaan met de rust en de ruimte van het strand, gecombineerd met diverse voorzieningen.

Vol verwachting ging ik dus naar de recente bijeenkomst van de in onze gemeente ingestelde brede overleggroep voor het strand, de z.g. OSC, waarin periodiek de plannen en het beleid voor het strand worden besproken met alle belangengroeperingen. Hoewel de opkomst goed was miste ik tot mijn verbazing het merendeel van de door ons gekozen politieke vertegenwoordigers. Volgens mijn waarneming was er slechts een enkele partij aanwezig bij deze niet onbelangrijke vergadering. Zo blijven de burgers van Castricum dus ondervertegenwoordigd en moeten we niet gek opkijken als er direct nog meer dingen gebeuren die absoluut onwenselijk zijn voor het behoud van deze openbare ruimte en de natuurfunctie ervan.

Rob Glass