Heiloo krijgt spoorwegonderdoorgang

In 2020 rijdt al het verkeer onder het spoor door op de Vennewatersweg in Heiloo. Om de spoorwegonderdoorgang te realiseren heeft de gemeenteraad op 9 mei een investeringskrediet van 2,3 miljoen beschikbaar gesteld. De totale kosten zijn geraamd op 10,8 miljoen euro. De gemeente Heiloo ontvangt 7,5 miljoen euro aan subsidie. Een spoorwegonderdoorgang is nodig om te zorgen voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Heiloo voor verkeer en hulpdiensten. De spoorwegonderdoorgang krijgt twee rijbanen, een vrij liggend fietspad en een trottoir. Parallel aan het spoor komt een fietsverbinding over de Vennewatersweg in het verlengde van de Groeneweg.
De toekomstige verkeerssituatie rondom de kruising Vennewatersweg – Hoogeweg wordt verder uitgewerkt in de ontsluitingsstudie Zuiderloo/Zandzoom. Aan de westzijde van het spoor komt de tunnelbak tijdig omhoog waardoor het zicht op de kruising Vennewatersweg-Westerweg voldoende blijft. Alle bewegingen op deze kruising blijven mogelijk.
De uitvoering start in 2019/2020. Volgens planning rijdt de eerste weggebruiker in 2020 door de spoortunnel, voordat de aansluiting op de A9 is gerealiseerd.