Digitale Inwonerstop over wind en zon in het buitengebied

Castricum – Inwoners kunnen zich op dinsdag 25 augustus om 20.00 uur online laten informeren over de Regionale Energie Strategie (RES). Men kan reageren op het conceptdocument, tevens bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen. Via de website www.ikdenkmeeovercastricum.nl kan men zich aanmelden voor deze digitale inwonerstop.

Het college van Castricum heeft op 7 juli ingestemd met het concept van de Regionale energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland-Noord (NHN). In dit concept staan alle zoekgebieden en mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie in de deelregio Alkmaar. Castricum maakt deel uit van deze regio. De conceptversie is op de website https://energieregionhn.nl/conceptres te vinden. Het college heeft de invloed van wind beperkt. Bovendien is bij de plaatsing van zonneweides zoveel mogelijk de natuurwaarde van het landschap gespaard. In september wordt de gemeenteraad gevraagd om een reactie te geven op de concept-RES. Hieraan voorafgaand legt de gemeente het stuk alvast aan alle inwoners voor. (Foto: Pixabay)