Digitaal onderwijs arbeidsintensiever

Castricum – Veertien dagen geleden werd in deze krant verslag gedaan van het omgaan met onderwijs op afstand door drie scholen. Leerkracht Anneke Gransbergen van groep 6 van basisschool De Sokkerwei vertelde haar bevindingen in de afgelopen weken.

Omdat er verschillende methoden zijn voor het lesgeven op afstand, legt Anneke uit hoe dat op haar school is geregeld: ,,Wij werken met Snappet, dat is een systeem waarbij de leerlingen de lesstof digitaal verwerken nadat de leerkracht instructie heeft gegeven. De instructie is ook in zijn geheel verwerkt in de digitale les. Tijdens deze crisis is dat gunstig, want de ouders kunnen thuis stap voor stap de instructie volgen. Daarnaast kiest elke leerkracht de instructie- en begeleidingsvorm die het beste past bij de leerlingen. Er wordt onder andere gewerkt met Zoom en met videobellen. Maar we hebben ook contact met leerlingen en ouders via de Snappet-chat, WhatsApp, bellen en via mail. Ook komen er verspreid over de week leerlingen naar school voor extra hulp of instructie. Daarom zijn wij bij toerbeurt op school.”

Heftige tijd
Anneke licht vervolgens toe hoe zij de thuissituatie ervaart: ,,Ik vind het afstandsonderwijs arbeidsintensiever dan het lesgeven in de klas. Je bent met meerdere communicatiekanalen tegelijk bezig tijdens het begeleiden van je leerlingen. Daarnaast heb je minder goed overzicht over wat de leerlingen oppakken van de lesstof en je kunt minder goed anticiperen op wat ze denken en doen. Ondanks dat hebben wij ontzettend betrokken ouders die het thuis lesgeven heel goed oppakken. Ze hebben immers heel wat ballen hoog te houden, maar ze doen dat fantastisch. Ook voor de kinderen is dit een heftige tijd, want ze missen hun vriendjes en de vertrouwde regelmaat. Toch gaan ook de kinderen er vol tegenaan. Heel bijzonder om dat allemaal mee te maken.”

Afsluiting
Op de vraag of het volledige programma voor de zomervakantie kan worden afgewikkeld, luidt Annekes antwoord: ,,Voor zover ik er zicht op heb, zitten we nog steeds op schema en is er bij ons geen sprake van een achterstand. We hopen het normale ritme meteen op te kunnen pakken zodra het weer veilig is om de kinderen op school te ontvangen. Wel zal de afsluiting van de schooltijd voor de groep 8-leerlingen anders gaan verlopen. Kamp, musical, eindfeest… het zijn dit jaar helaas geen vanzelfsprekendheden meer.” (tekst / foto: Hans Boot)

Op de foto:
Juf Anneke houdt keurig afstand als Zulfira een toets komt maken.