Buurtwoonwensen in Offenbachflat

Castricum – Dertig bewoners van de Offenbachflat woonden op 3 maart een presentatie bij over de uitkomsten van een buurtwoononderzoek dat onlangs uitgevoerd werd door Welzijn Castricum in samenwerking met het Activiteitenteam van de flat. Doel van het onderzoek was meer zicht te krijgen op wensen en hiaten die de flatbewoners ervaren over onderwerpen als: tevredenheid met de woonomgeving, voorzieningen, betrokkenheid en hulp in de flat en deelname/wensen voor activiteiten. Aan het onderzoek namen 36 bewoners deel van de 55 woningen.

Uitkomsten buurtwoononderzoek
Eén van de uitkomsten uit het onderzoek is dat de woonomgeving door het grootste deel van de deelnemers (27) als prettig ervaren wordt. Een aantal bewoners merkt wel op dat de bestrating voor de flat verbetering behoeft door verzakkingen. Ook wordt vaak gemeld de behoefte aan een brievenbus nabij de flat. Twee brievenbussen zijn weggehaald. Het lopen naar de dichtstbijzijnde brievenbus is voor veel oudere bewoners te ver. Daarnaast vindt een aantal mensen de verarming van de busdienstregeling Castricum-Egmond lastig, omdat daardoor de mobiliteit (en het bereik van het strand) verminderd is.

In het onderzoek geven 32 bewoners aan zich (sociaal) veilig te voelen in de buurt. Nog eens 32 bewoners zeggen zich thuis en prettig te voelen in de flat en 29 mensen beoordelen het contact met flatbewoners als goed. Een aantal bewoners wil meer mensen leren kennen en een groepje bewoners geeft aan eenzaamheidsgevoelens te ervaren. De activiteiten in de flat worden goed bezocht en wensen voor uitbreiding van de activiteiten zijn genoemd.

Een mooie uitslag van het onderzoek is dat veel bewoners aangeven elkaar te helpen wanneer dat nodig is. Een andere bevinding uit het onderzoek is dat de ondersteunende diensten en ontmoetingsactiviteiten van Welzijn Castricum goed bekend zijn bij de bewoners van de Offenbachflat.

Er werd vaak melding gemaakt van de lift die storingsgevoelig is en bewoners regelmatig beperkt in het naar buiten gaan. Een andere melding betreft de schuifpui naar het balkon in de flat van enkele bewoners. Deze kan al enige jaren niet geopend worden. Het genot van het balkon is er bij mooi weer niet en bij brand kunnen deze bewoners niet het balkon opgaan.

Wensen en hiaten
Welzijn Castricum gaat met de bewoners van de Offenbachflat en externe partijen in gesprek om wensen en hiaten op te pakken en biedt ondersteuning aan mensen die hun contacten uit willen breiden.

Voor vragen over het buurtwoononderzoek kan contact opgenomen worden met: Irene Zijlstra van Welzijn Castricum. Telefoon: 0251 656562 en mail: i.zijlstra@welzijncastricum.nl. (Foto: Marjan van der Horst)