Bruisend leven in de natuurijsbaan in Castricum

Castricum – Zaterdag 12 november hield de VKIJ een bijzondere excursie voor haar leden en vrienden. De boswachters Bob en Wouter vertelden voor een flinke groep belangstellenden over het leven in- en om de ijsbaan. Na een heerlijk kopje koffie ging het gezelschap naar buiten.

Het kon niet mooier: windstil, licht heiig, herfstkleuren, een witte reiger, enkele waterhoentjes en… rust! De hele groep genoot – wandelend achter de ijsbaan langs – van de prachtige uitzichten, terwijl Bob af en toe even stilstond om te vertellen over de bomen, het waterbeheer, de insecten, enzovoort. Via de Hoeptuin, die momenteel volledig wordt heringericht, ging het naar de wandelsteiger in de ijsbaan. Daar stond Wouter – gespecialiseerd in de flora en fauna onder water – de deelnemers al op te wachten met schepnet en een paar bakken, waarin heel, heel veel klein grut dooreen krioelde.

Hij vertelde dat het water en het waterleven in de ijsbaan al vele jaren meerdere keren per jaar wordt gemonitord door een groep ecologen. De waterkwaliteit is uitstekend, hetgeen al blijkt uit het feit dat er vijf soorten kranswier en ook nog sterwier aanwezig is. Ook heel kleine diertjes als duikerwantsen en watermijten. Dan zien de aanwezigen in het water de kampioen rugzwemmen: het bootsmannetje. Dit diertje zwemt altijd ruggelings. Ze zien een klein bolletje dat zich uitrekt tot een decimeterlange worm: een bloedzuiger. Een groot aantal heel kleine druktemakers krioelt door het water en als Wouter een nieuwe schep met het schepnet neemt, blijken er weer tientallen andere diertjes bij gekomen te zijn.

Hoeptuin eldorado voor natuur en bezoeker

De stekelbaarsjes weten nog niet dat ze straks op het menu van de ijsvogel staan. Enkele weken geleden is wel een ijsvogeltje gesignaleerd, maar heeft nog geen vaste plek gevonden in de ijsvogelwand. Iets verderop vertelt Bob dat de larven van de libelle veel last hebben gehad van de droogte en de warme winter, dat de grote Karekiet inmiddels een plek in het hoge riet heeft gevonden en nog veel meer. Na ruim een uur wandelen we door de Hoeptuin, waar grof materieel bezig is de tuin tot een eldorado te maken. De Hoeptuin wordt een eldorado voor de natuur én voor de bezoeker. Zo vormen Hoeptuin en ijsbaan straks elkaars aanvulling. Na afloop praten de deelnemers nog bij in het clubhuis en kijken ze vol verwachting uit naar de winter, want dat is de tijd dat het weer een echte ijsbaan wordt. Dan is het rusttijd voor de dieren en kunnen zij lekker zwieren. (Foto: aangeleverd)