Bijzzzaak: meer bloemen en bijen in Castricum

CVorig jaar augustus werd via een burgerinitiatief de werkgroep ‘Bijzzzaak’ opgericht. Inwoners van de gemeente Castricum, Limmen, Akersloot en de Woude die zich zorgen maken over de teruglopende bijenpopulatie, werden opgeroepen te kijken hoe men binnen de gemeente iets kan doen om de bijen- en insectenpopulatie te verhogen, kortom om meer natuur en groen in de gemeente te krijgen. Dit in navolging op andere gemeentes zoals Bergen en Heiloo, waar een actief beleid wordt gevoerd.

Inmiddels hebben ze niet stilgezeten. Begin december 2018 is het project ‘De Mient Bloeit!’ gestart. Dit is een initiatief van bewoners die van de Mient een bloeiende parel willen maken. 

Verder heeft de werkgroep de beschikbare gemeentelijke groenstroken in kaart gebracht. Ze gaan nog bekijken hoe ze dit kunnen omtoveren naar bloeiende stukjes natuur!

Daarnaast is door een kleine groep van raadsleden een aantal uitgangspunten van het gemeentelijk groenbeleid opgesteld. Dit wordt besproken op de raadsinformatieavond van donderdag 7 februari om 19.30 op het gemeentehuis van Castricum. De werkgroep roept iedereen op om te komen en mee te praten over het natuurbeleid binnen de bebouwde kom van de gemeente Castricum.

Neem eens een kijkje op de nieuwe website bijzzzaak.nl. Hierop staan onder andere tips over wat u zelf kunt doen om de situatie voor de bijen te verbeteren. Wilt u reageren of heeft u vragen? Neem dan contact op via deze website. (Foto: aangeleverd)