Afvalstoffenheffing omhoog of omlaag?

Castricum – Waarschijnlijk hebben alle eigenaren of huurders van woningen inmiddels hun WOZ-beschikking/aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangen. Nu kan de balans worden opgemaakt van de eind 2020 aangekondigde wijzigingen door de invoering van een extra bak of het gebruik van ondergrondse containers.

Door Hans Boot

Het voornemen van het college om met ingang van 2021 het afval extra te scheiden door het aanbieden van een container voor PMD (plastic- en metalen verpakkingen en drinkpakken) en een variabele heffing voor restafval toe te passen, werd door de bewoners met de nodige scepsis ontvangen. Men verwachtte misbruik door ongewenste dumping en dat de kosten veel hoger zouden uitvallen.

In februari van dit jaar zou de eerste balans worden opgemaakt en worden de resultaten over 2021 zichtbaar op het aanslagbiljet gemeentelijke belasting dat onlangs digitaal of per post naar de gebruikers is verzonden. Dat de berekening van de afvalstoffenheffing niet zo eenvoudig is, bleek uit navraag bij de projectleider Communicatie Grondstofplannen van de gemeente.

Voorbeeld

Om het bedrag voor het nieuwe jaar te kunnen herleiden, wordt als voorbeeld de aanslag erbij gepakt voor een eenpersoonshuishouden met een grote container (240 liter) voor restafval. Daarvoor werd, volgens de aanslag voor het jaar 2020, een vast bedrag van € 222,12 betaald. In 2021 is een verhoging van 8 procent op de afvalstoffenheffing doorgevoerd vanwege hogere belasting vanuit de overheid en toenemende kosten voor verbranding restafval. Dit betekent dat het bedrag voor afvalstoffenheffing voor een eenpersoonshuishouding op circa € 240 uit zou komen. Door de invoering van de variabele heffing is 85 procent van dat bedrag als vast tarief door de raad vastgesteld. Naast deze vaste heffing worden dan alle ledigingen van de rolcontainer of alle inworpen in de ondergrondse container doorbelast aan de gebruiker.

Stel dat de betreffende gebruiker die 240 literbak in 2021 drie keer aan de weg heeft gezet, dan betaalt hij nu 85 procent van € 240 = € 204 + 3x € 6,25 = totaal € 222,75. Toevallig is dit bedrag gelijk aan de aanslag voor 2020 en ‘ontloopt’ deze gebruiker de 8 procent verhoging. Als hij echter zijn bak voor restafval vaker laat legen, dan komt hij meer in de buurt van het richtbedrag van € 240,-.

‘Tevreden’

De projectleider laat weten dat de gemeente ’tevreden’ is over het eerste jaar waarin het nieuwe systeem van afvalscheiding en -heffing is toegepast: ,,Het restafval is ongeveer gehalveerd, dus we zijn van 200 kg per inwoner naar circa 100 kg gegaan. De ambitie van Nederland is dat in 2025 een gemiddelde van dertig kilo per inwoner per jaar is bereikt. De daling van restafval is iets groter voor bewoners van laagbouwwoningen dan bij hoogbouw waar een ondergrondse container wordt gebruikt. Daar worden de GFT-cocons weliswaar goed gebruikt om groente-, fruit- en etensresten te scheiden, maar zien we toch nog relatief veel etensresten in het restafval terugkomen.’’

Vragen

Het ziet ernaar uit dat de inwoners zich hebben neergelegd bij alle veranderingen en hun best doen om de doelstellingen van de gemeente waar te maken. In ieder geval werd ook meegedeeld dat er tot nu toe niet meer dan vorige jaren bezwaren tegen de afvalstoffenheffing zijn ingediend. ,,De inwoners van Castricum zijn zich dus goed bewust geweest van de nieuwe manier van afrekenen voor afval en staan over het algemeen niet voor verrassingen’’, aldus de projectleider. Zij wijst erop dat iedereen met behulp van de DigiD van de oudste bewoner van elk huishouden via castricum.consensus.nl kan nagaan hoe vaak de bak voor restafval is geleegd of een ondergrondse container is gebruikt. Ook zie je hier of de 30 liter of 60 liter klep gebruikt is.

Als u vragen heeft over het aantal inworpen, aanbiedingen of de 30- of 60-liter-inworpen, belt u dan naar 14 0251. De gemeente heeft een speciaal team klaar zitten om de vragen te beantwoorden. (Archieffoto: Hans Boot)