Informatiedag PWN over natuurbeheer

Zodra de zomerperiode teneinde is, start natuurbeheerder PWN met werkzaamheden in het duingebied. Vanaf half september worden exoten verwijderd, bossen gedund, duingebieden gemaaid en zonnige zomen aangelegd. PWN geeft zondag 9 september in het Noordhollands Duinreservaat uitleg over de aanpak.

PWN streeft ernaar om de geïnteresseerden goed op de hoogte te houden. Er staat informatie op de website PWN.nl, in de bezoekerscentra zijn infopanelen aanwezig en er zijn verschillende folders waarin PWN de werkzaamheden beschrijft.

Om aan de toenemende vraag naar informatie tegemoet te komen, houdt PWN op zondag 9 september een informatiedag over het natuurbeheer. In en rond bezoekerscentrum De Hoep in Castricum kan men alles te weten komen over de aanpak in het Noordhollands Duinreservaat. Er is digitale informatie beschikbaar, er zijn folders over de aanpak en voor de kinderen zijn er diverse activiteiten.

Om 11.00 en 14.00 uur men kan met een boswachter mee het duin in. De fietsexcursie start bij parkeerplaats Kraaiennest. Hier vandaan wordt de route gevolgd langs de plekken waar dit najaar duinbeheer wordt uitgevoerd. Aanmelden voor de excursie is noodzakelijk en kan via de website PWN.nl/activiteiten.

In bezoekerscentrum De Hoep worden gedurende de dag drie lezingen gehouden. Hydroloog Lucas Borst houdt om 11.00 uur een lezing over de drinkwateractiviteiten van PWN, ecoloog Tycho Hoogstrate vertelt om 13.00 uur over de natuur in het Duinreservaat. Boswachter Natasja Nachbar vertelt om 15.00 uur over haar kleine belevenissen in het duingebied. De lezingen vinden plaats in de filmzaal van De Hoep en zijn vrij toegankelijk. Het bezoekerscentrum is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Programma

Informatie: diverse animatiefilmpjes over beheerwerkzaamheden, interactieve kaart met informatie over werkzaamheden, vraag het de boswachter, vraag het de vrijwilliger.

Activiteiten voor de kinderen: speurtocht, kleuren, spelend leren in De Hoep.

Excursies: Op pad met de boswachter (vooraf aanmelden via PWN.nl/activiteiten) om 11.00 uur (vertrek vanaf parkeerplaats Kraaiennest) en om 14.00 uur (vertrek vanaf parkeerplaats Kraaiennest).

Lezingen: Lezing over water door hydroloog Lucas Borst (11.00 uur). Lezing over natuur door ecoloog Tycho Hoogstraate (13.00 uur). Lezing ‘Kleine belevenissen in het duin’ door boswachter Natasja Nachbar (15.00 uur).

(Foto © Johan Bos/ TIU.nl).