Aankoop Maranathakerk houdt raad bezig

‘Waarom geen hospice of huisartsenpraktijk?’

Castricum –  De veel in het nieuws zijnde Maranathakerk van de Protestantse Gemeente Castricum is sinds afgelopen maandagmorgen eigendom geworden van de burgerlijke gemeente. De nieuwe bestemming houdt de politieke gemoederen echter behoorlijk bezig. Na de beantwoording van vragen van CKenG aan het college, volgde donderdagavond een lang en stevig raadsdebat dat morgen wordt vervolgd.

Met enige weemoed schroefden Frans van Meggelen (voorzitter van het college van kerkrentmeesters) en oud-koster Theo van der Hoek maandagmorgen om 11.00 uur het naambord af van de Maranathakerk aan de Prins Hendrikstraat. Het achthoekige gebouw, dat sinds 23 december 1955 dienst heeft gedaan als godshuis voor de Gereformeerde Kerk en later de Protestantse Gemeente Castricum, werd namelijk drie kwartier later via aktepassering bij de notaris overgedragen aan burgemeester en wethouders.

De kerk behoudt hiermee weliswaar haar maatschappelijke bestemming, maar nadat het college de gemeenteraad per brief van 11 februari  had laten weten er deze zomer nog een Supreme College (oftewel een nieuwe vorm van onderwijs voor slimme VWO-leerlingen uit Castricum en wijde omgeving) in te willen vestigen, werden hierover aan het college schriftelijk kritische vragen gesteld door met name CKenG. Deze partij wilde naast een uitleg over het kostenverhaal onder andere wel eens weten waarom gekozen werd voor een Supreme College en niet voor bijvoorbeeld een hospice of een huisartsenpraktijk in combinatie met woningen op deze locatie. Daarbij werd gesteld dat het huisvesten van bedoelde leerlingen dwars tegen het landelijk onderwijsbeleid ingaat. De zorgen van CKenG worden gedeeld door de meeste andere fracties in de gemeenteraad.

Moties

De vragen werden in een brief van 3 maart door het college beantwoord, maar dat was niet naar tevredenheid van CKenG-fractievoorzitter Roel Beems: „Het college noemt de aankoop een ‘strategische verwerving’, maar de onderliggende strategie hebben wij niet kunnen ontdekken. Ook heeft het college buiten zijn bevoegdheid gehandeld, omdat het toegestane bedrag van een miljoen euro al gauw met een paar ton wordt overschreden. Mijn partij is niet per definitie tegen de aankoop van de kerk, maar het gaat er bij onze fractie niet in dat het voorgestelde onderwijs juist op deze locatie zou moeten plaatsvinden. Uitgaande van 1,2 miljoen aan kosten en twintig leerlingen komt dan neer op 60.000 euro per leerplek.”

Beems geeft ook nog eens aan wat er aan de procedure schort: „Het is aan de raad om de bestemming van gebouwen te bepalen. Burgemeester en wethouders kunnen alleen voorstellen doen. Na het raadsvergadering van vorige week, waarin onderwijswethouder Ron de Haan flink aan de tand werd gevoeld, heeft CKenG twee moties ingediend die tijdens het vervolg van het debat op 13 maart zullen worden behandeld. De eerste houdt een opdracht aan het college in om met voorstellen te komen welke maatschappelijke bestemmingen er aan de Maranathakerk gegeven kunnen worden. De tweede bevat een opdracht om met voorstellen te komen voor locaties waarin het Supreme College kan worden gehuisvest.

Over beide voorstellen kan de gemeenteraad dan dit voorjaar in debat. Het is dus nog helemaal geen gelopen koers.”

En nu maar bidden dat alles goed komt. Dat moet dan wel in een andere kerk gebeuren.

Tekst: Hans Boot

(Foto: De Maranathakerk verliest haar naam. Links Frans van Meggelen en rechts Theo van der Hoek – foto Hans Boot)