Trekvogels tellen op zaterdag 1 oktober

Castricum – Op zaterdag 1 oktober neemt de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland deel aan de internationale vogelteldag Euro Birdwatch. In veertig landen in heel Europa tellen vrijwilligers op deze dag de langs vliegende trekvogels. In Nederland gebeurt dat op meer dan honderdvijftig telposten. De VWG staat die ochtend in het Vogelduin in het Noord-Hollands Duinreservaat en bezoekers zijn welkom.

Het najaar is dé tijd van het jaar om recordaantallen vogels te zien. Veel vogels die bij ons hebben gebroed trekken nu weg naar het zuiden, maar ze worden vanuit Scandinavië en Oost-Europa aangevuld door grote drommen vogels die in ons land overwinteren of er doorheen trekken naar zuidelijker streken. Langs onze kustlijn kan dat fenomeen spectaculair zijn, doordat deze fungeert als een barrière waarlangs de vogels afbuigen en zich concentreren. Bij geschikte weersomstandigheden ontstaat dan een stroom van passerende groepen vogels. Piepers, kneuen, vinken, lijsters en spreeuwen vormen de hoofdmoot, maar op één ochtend kunnen tientallen soorten passeren, waaronder ook roofvogels, ganzen en eenden. Herkenning van de vele kleine vogels gebeurt meestal op basis van hun trekroepjes.

Voor vogelaars is dit dé tijd van het jaar om naar buiten te gaan, de vogels te zien en te tellen. Ook vanaf de fietsenstalling achter de zeereep aan het eind van de Grote Veldweg (van Camping Bakkum naar het strand) wordt komend weekeinde geteld. De vogelwerkgroep is hier vanaf 07.30 uur paraat om de overvliegende vogels te turven. De vrijwilligers tellen door tot omstreeks 11.00 uur, tenzij er niets (meer) vliegt. Bezoekers zijn welkom om een poosje mee te kijken. Na afloop kunnen de getelde aantallen op www.trektellen.nl/count/view/1066 worden bekeken.

Op de foto:
Kauwen uit Noord-Europa op trek langs de zeereep. (Foto: Hans Schekkerman)