Ideeënmarkt gemeentehuis nog niet voldoende ingeburgerd

Foto boven:
De kraam van de klimaatburgemeesters. (Foto: Hans Boot)

Castricum – Vorige week dinsdagavond vond in het gemeentehuis de eerste Ideeënmarkt plaats. Doel hiervan is dat inwoners en organisaties de kans krijgen om voorstellen voor verbetering of verandering aan de leden van de gemeenteraad en de commissie te presenteren. Er kwamen verschillende interessante onderwerpen langs. Aanleiding voor de raad om aan de markt een vervolg te geven.

Door Hans Boot

In zijn welkomstwoord zei burgemeester Tap dat deze markt op initiatief van de gemeenteraad en met behulp van de griffie tot stand was gekomen. Nadat hij iedereen mooie ontmoetingen en een inspirerende avond had toegewenst, ging het project nog wat onwennig van start. De raadsleden waren goed vertegenwoordigd, maar de opkomst was voor wat betreft de inwoners wat aan de lage kant. Kennelijk behoeft de aankondiging van een dergelijke bijeenkomst vooraf meer publiciteit.

In totaal waren er twaalf ideeën ingediend die door de deelnemers bij hun stands of tafels aan belangstellenden werden toegelicht. Opvallend was dat de onderwerpen veelvuldig betrekking hadden op items als klimaat, duurzaamheid, milieu en welzijn. Zo probeerden de klimaatburgemeesters Theo Versteegen en Marleen Heeman de ‘toekomststoel’ te promoten, die ook bij hun kraam was opgesteld. Deze stoel, die bedacht is door Jan Terlouw, heeft al op scholen en bij sportverenigingen gestaan en waarop met name kinderen konden aangeven wat er in deze wereld beter moet.

Heeman lichtte toe: ,,Wij willen de stoel in november tijdens de klimaatweek aan de gemeenteraad aanbieden en dat deze in de raadszaal een plaatsje krijgt. Het doel is dat de raad, voordat zij een besluit neemt, nog even naar de stoel kijkt en zich afvraagt of het besluit zinvol is voor de drie volgende generaties.’’

BEST-tas

Ook werd de kraam ‘Broedplaats/Hub Castricum’ regelmatig bezocht. Maarten Nijman zei daarover: ,,Verandering is nodig om de groeiende ecologische, sociale en economische uitdagingen te tackelen. Omdat het in Castricum al langer broeit, willen we de juiste mensen bij elkaar brengen en een eigen plek creëren waar lokale ondernemers, docenten en bewoners samenkomen om te werken aan dit nieuwe burgerinitiatief. We richten ons in eerste instantie op de thema’s hergebruik, lokale voedselsystemen en minder energieverbruik. Denk bijvoorbeeld aan een groentewinkel waar inwoners groente uit eigen tuin kunnen ruilen of verkopen, maar ook gezamenlijke maaltijden kunnen bereiden.’’

De broedplaats sloot naadloos aan bij het onderwerp ‘BEST-tas’ dat door Elles Lips werd gepresenteerd. Dit idee is overgewaaid vanuit Apeldoorn en omgeving, zoals zij vertelde: ,,Mijn zus uit Vaassen wees mij op de tas die daar met succes in verschillende gemeenten en kringloopwinkels wordt gebruikt. BEST staat voor Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel. Inwoners kunnen die spullen, als ze overbodig zijn, in een plastic tas ter grootte van een vuilniszak aan de weg zetten. Die kan ook defecte voorwerpen bevatten die mogelijk worden gerepareerd of gerecycled.

De ingezamelde tassen gaan naar de samenwerkende kringloopwinkels, waar de spullen worden gesorteerd en deels weer worden verkocht. Kleding en ander textiel dat overblijft, gaat naar het Leger des Heils. Deze formule is met name een uitkomst voor mensen die slecht ter been zijn en levert ook nog eens werkgelegenheid op, evenals een besparing van afvalkosten.’’

Reacties

Naast thema’s als ‘Kinderburgemeester’, ‘Toegankelijkheid voor ouderen’, ‘Kleding- en speelgoedruilbeurs’ of ‘Burgerberaad Castricum’ was er ook aandacht voor verhoging van het kunstniveau binnen de gemeente. Cees Morsch bepleitte dit vanachter zijn kraam: ,,We hebben natuurlijk wel wat exposities in Castricum en Limmen, maar er kan nog wel een tandje bij. Ik zie een jaarlijks evenement onder de naam ‘Castric’Art’ wel zitten, waarvoor gerenommeerde kunstenaars worden uitgenodigd om gedurende twee weken hun werken in etalages van winkeliers en in openbare gebouwen ten toon te stellen.’’

Elles Lips (derde van links) geeft uitleg over de BEST-tas. Tweede van links en geheel rechts de raadsleden Rob Dekker en Mariska Tauber. (Foto: Hans Boot)

Na afloop waren twee raadsleden desgevraagd bereid om te reageren op deze eerste bijeenkomst. Rob Dekker (VVD) liet weten: ,,Het is altijd leuk om te sparren met inwoners. Ik heb diverse goede ideeën gehoord, maar het is wat lastig om die direct uit te voeren. Over het algemeen gebeurt er al veel. Mijn advies is vooral aan te haken bij momenten waarop we bepaalde zaken bespreken. Zo was er een dame met een nieuw concept over speelparken, dat mooi past in de herijking van het beleidsplan speelvoorzieningen.’’

Mariska Tauber (Lokaal Vitaal): ,,Het is mooi om te zien wat voor verschillende ideeën er vanuit de inwoners komen. Dat vergroot de wederzijdse betrokkenheid. Een aantal initiatieven kan worden meegenomen bij komende planvorming. Het burgerberaad is en wordt her en der al opgezet en zou participatie een nieuwe impuls kunnen geven. Niet iedereen had een duidelijk antwoord op wat wij als gemeenteraad zouden kunnen betekenen anders dan een financiële impuls. Juist dat is in de huidige tijd lastig. Daarom vond ik het vooral interessant om mensen met elkaar in contact te brengen die een gezamenlijk belang hebben en elkaar kunnen ondersteunen in hun ideeën.’’

Evaluatie

Afgelopen donderdag werd de Ideeënmarkt geëvalueerd in het presidium, oftewel het overleg van de fractievoorzitters van de gemeenteraad. De griffie deelde daarover mee: ,,Het presidium is positief over de eerste Ideeënmarkt en heeft besloten dat er volgend jaar een vervolg komt. Mogelijk wordt de opzet nog iets bijgesteld, maar dat zal te zijner tijd verder worden uitgewerkt.’’