Raad trekt geen geld meer uit voor Supreme College

Castricum – Het Supreme College zal op zoek moeten naar andere manieren om de huisvesting te bekostigen. De gemeenteraad besloot donderdagavond om de financiële ondersteuning die er nu nog is niet voort te zetten. Een vurig pleidooi van Bärbel Böhling (De VrijeLijst) en Marieke Kooter (GroenLinks) kon hier niets aan veranderen.

Gedurende vier jaar mocht het Supreme College de voormalige Maranathakerk gebruiken als locatie voor het onderwijsprogramma. Afgelopen najaar had de school al bijna honderd leerlingen en het is de bedoeling om dat verder te laten uitgroeien naar tweehonderdvijftig. Als nieuwe locatie heeft men het terrein van voetbalclub Vitesse ’22 op het oog. Daar zou een nieuw multifunctioneel gebouw moeten verrijzen, het bestuur van de voetbalclub en Forte Kinderopvang, die ook een vestiging op het terrein heeft, staan achter dit plan.

Bezuinigen

De gemeenteraad moet echter fors bezuinigen en heeft geen geld beschikbaar om het Supreme College aan een nieuw onderkomen te helpen. Daar wilde raadslid Bärbel Böhling zich allerminst bij neerleggen: ,,We zeggen nu eigenlijk tegen het Supreme College: we vinden jullie idee hartstikke leuk, maar we gaan dat niet verder ondersteunen. U moet allemaal nog maar eens diep in uw hart kijken of we dit echt wel willen. Is dit niet een concept dat een aanvulling is en een toekomst moet hebben?’’ Ze noemde het besluit van de gemeenteraad ‘een mokerslag’ en

‘de dood van dit mooie concept’. ,,Gaat iedereen hier met een goed gevoel naar huis als we dit in de vergetelheid laten geraken?’’ Op die laatste vraag gaf Rob Dekker (VVD) treffend antwoord: ,,Nee, ik ga persoonlijk niet met een goed gevoel naar huis. Maar soms moet je besluiten nemen die tegen je gevoel in gaan. Politiek is je verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken. Hoe pijnlijk ook en hoezeer we echt de meerwaarde wel zien. Het is geen fijne keus, maar wel de keus die wij denken nu te moeten maken.’’

‘Gooi de deur niet helemaal dicht’

Net als de VrijeLijst drong GroenLinks er bij wethouder Valentijn Brouwer op aan om in elk geval met de school in gesprek te blijven en niet direct de deur helemaal dicht te gooien. Brouwer: ,,Als we in gesprek blijven, maar dat niet gesteund wordt, zie ik niet binnen welke kaders ik het naar de raad kan brengen. Dan is het aan de raad om het via een motie opnieuw te agenderen.’’

De amendementen van De VrijeLijst en GroenLinks werden teruggetrokken toen duidelijk werd dat er niet voldoende steun voor zou zijn. Deze twee partijen stemden als enigen tegen het raadsvoorstel om de financiële ondersteuning stop te zetten. Böhling kondigde aan dat haar fractie zeker op de kwestie terug zal komen met een nieuwe motie, wanneer er een concreet plan vanuit de onderwijsinstelling op tafel komt. Kooter reageerde: ,,Het zou het Supreme College niet zijn als ze niet met een goed onderbouwd en creatief idee zouden komen.’’

PvdA: ‘Enecogelden gebruiken’

Een ander punt van discussie was donderdagavond het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), dat op zich de goedkeuring van de gemeenteraad heeft, maar waarover op details nog wel het nodige te zeggen viel. Lokaal Vitaal en VVD kwamen samen met het verzoek om enkele passages uit het stuk te schrappen. Er is een raadsbesluit genomen over nieuwbouw en locatie voor IKC Cunera, dit staat in het IHP vermeld. Echter, voor drie andere vestigingen bestaan nog geen uitgewerkte plannen en dus zouden volgens de partijen ook de investeringsbedragen hiervoor nu nog niet in het document moeten staan.

,,Door (vernieuw)bouw van twee vestigingen in het dictum op te nemen en expliciet te benoemen, kan de suggestie worden gewekt dat er al een besluit over is genomen.’’ De indieners kregen hiervoor de steun van Forza! en GroenLinks, waardoor het amendement met 15 voor en 90 tegen werd aangenomen. Het geamendeerde raadsvoorstel werd vervolgens unaniem bekrachtigd. Een motie van de PvdA-fractie om de Enecogelden (de gemeente verdiende vijf jaar geleden miljoenen aan de verkoop van aandelen Eneco) aan te wenden bleek nog te veel haken en ogen te bevatten.

Het lijkt erop dat een meerderheid van de raadsfracties welwillend tegenover dit voorstel kijkt, maar er waren nog te veel vragen om er nu al een concreet besluit over te nemen. Bovendien was de motie, door een fout binnen de fractie, pas op het allerlaatste moment ingeleverd. ,,We nemen de motie terug, werken hem beter uit en zorgen ervoor dat ‘ie volgende keer op tijd is’’, aldus Florence Eijck.

Toetsen aan criteria

Het idee in een notendop: leen voor het doen van duurzaamheidsinvesteringen ten behoeve van schoolgebouwen geld uit de Enecogelden en maak afspraken met de schoolbesturen over de termijn waarop het gehele bedrag terugvloeit naar de gemeente. De scholen zouden dan de wettelijke rente over deze leningen gaan betalen, zodat de waarde van het Enecofonds niet achteruit gaat. Voor het aanwenden van deze gelden heeft de gemeenteraad destijds strikte criteria opgesteld, men gaat nu eerst bekijken in hoeverre de beoogde constructie hieraan voldoet. (Foto: Bos Media Services)