Gemeente wil terug naar vaccinatiegraad van 95%

Raad komt met actieplan voor inentingen

Castricum – De vaccinatiegraad in Castricum ligt flink lager dan in omliggende gemeenten. Een zorgwekkende ontwikkeling, vindt de raad. Van de kinderen die in 2016 zijn geboren heeft bijna 88 procent alle vaccinaties gehad, maar dat is onvoldoende voor groepsbescherming.

Het betreft het Rijksvaccinatieprogramma dat door de overheid wordt aangeboden en beschermt tegen twaalf ernstige infectieziekten. Van de in 2016 in Castricum geboren kinderen heeft slechts 87,9% volledig deelgenomen aan dit programma. Dat is ruim onder de 95% die voldoende wordt geacht voor groepsbescherming. Het college wil nu, naast de acties van de GGD om de vaccinatiegraad in de regio te verbeteren, extra inzet plegen door een eigen aanvullend actieplan in te voeren en dat elk jaar te evalueren.

Het plan houdt onder andere in dat het consultatiebureau ’s avonds open is voor vaccineren en dat de informatie en communicatie wordt verbeterd door middel van bijvoorbeeld social media, borden en posters. De ambitie is een vaccinatiegraad van minimaal 95% voor alle zuigelingen, kleuters en schoolkinderen, zodat alle kinderen in Castricum gezond en veilig kunnen opgroeien en worden beschermd tegen infectieziekten. De uitvoering van het plan, waarvoor jaarlijks 10.000 euro wordt uitgetrokken, wordt echter over de zomer van 2020 getild vanwege de risico’s die het coronavirus met zich mee brengt.

‘Schot hagel’

Tijdens het debat over dit voorstel in de laatste vergadering voor het zomerreces was er uiteraard nog wel wat op te merken. Rob Dekker (VVD) miste wat onderbouwende cijfers en Dorien Veldt (CDA) opperde dat er een rol was weggelegd voor het Sociaal Team om de mensen te bereiken die in dit verhaal achterblijven. Ook was zij van mening dat de website van de GGD niet duidelijk genoeg is om achter de noodzakelijke vaccinaties te komen.

Harold Ebels gaf namens D66 aan dat het uiterst zorgelijk is dat de vaccinatiegraad in Castricum achterblijft en zei: ,,De volksgezondheid is in het geding. Daarom zijn wij blij met dit actieplan. Echter, in de commissie heb ik geschetst dat wij twijfel hebben bij de effectiviteit van het plan, zoals het nu is voorgelegd. Veel acties hebben namelijk betrekking op meer algemene zaken als voorlichting en het wegnemen van praktische drempels op het gebied van openingstijden, taal e.d. Dat noem ik een ‘schot hagel’.”

Hij vervolgde: ,,Liever zou D66 ‘gericht schieten’. Daarvoor is het noodzakelijk te analyseren hoe de groep die niet kiest voor vaccinaties er uitziet en specifieke benaderingswijzen te ontwikkelen die aansluiten bij deze groep. Die analyse en het daarbij behorende maatwerk zijn in het actieplan naar onze smaak niet voldoende uitgewerkt. Wethouder Binnendijk heeft echter toegezegd bij de verdere uitrol van het plan hier nog aandacht aan te besteden en daarover terug te melden aan de raad. Met die toezegging op zak stemmen wij in met het voorstel.”

De enige die het actieplan overbodig vond was Ralph Castricum van Forza!. Hij vond dat je iedereen vrij moest laten in de keuze om zich wel of niet in te laten enten. De conclusie was dus dat het voorstel direct kon worden aangenomen. (Foto: Gyna Liard via Pixabay)