EHBO-vereniging Castricum vraagt uw steun

Castricum – U kent de vrijwilligers van EHBO-vereniging Castricum vast wel. U kunt ze tegenkomen bij een evenement, sportwedstrijd, concert of op de EHBO-strandpost. Maar ook bij een ongeval op straat of in uw buurt is het goed dat er eerstehulpverleners zijn. Een ongeluk zit tenslotte in een klein hoekje.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen eerste hulp kunnen verlenen. Daarom organiseert de EHBO-vereniging ieder jaar verschillende cursussen om nieuwe hulpverleners op te leiden. Ook worden de hulpverleners jaarlijks bijgeschoold en getraind om bij noodgevallen snel en kundig te kunnen handelen. Om zoveel mogelijk mensen op te leiden en bij te scholen, houdt men de financiële drempel laag, maar wordt ook gestreefd naar hoge kwaliteit en professionaliteit. Zowel het geven van de cursussen als de hulpverlening wordt geheel door gecertificeerde vrijwilligers gedaan.

Dit is alleen mogelijk door uw steun. Daarom doet EHBO-vereniging Castricum weer een beroep op u voor een donatie. De bekende gele brief valt een dezer dagen bij u in de bus. Heeft u hem gemist, neem dan een kijkje op www.ehbocastricum.nl/donateur-worden. Daar vindt u alle informatie over een eenmalige donatie of andere donatiemogelijkheden. Vorig jaar bedroeg de opbrengst van de actie € 9.162,70. Dankzij uw bijdragen zijn diverse nieuwe lesmiddelen en materialen voor de hulpverlening en de strandpost aangeschaft.

Heeft u een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis of Rode Kruis dan kunt u zelf ook hulpverleningsdiensten doen op de EHBO-strandpost. Wilt u daar meer over weten of informatie over de cursussen, neemt u dan contact op via telefoonnummer 0251 651060 of mail naar info@ehbocastricum.nl. Bent u de komende maanden op het strand, loop dan gerust eens langs bij de nieuwe EHBO-strandpost. De aanwezige hulpverleners vertellen u graag meer over hun vrijwilligerswerk. (Foto: EHBO-vereniging Castricum)