Muttathara bezoekt goede-doelenprojecten in India

Castricum – Jaarlijks steunt Muttathara meer dan dertig goede-doelenprojecten in ontwikkelingslanden over de hele wereld. Veel projecten bevinden zich in India, omdat Muttathara van oudsher projecten in India steunt. Het gaat in totaal om meer dan 175.000 euro die via projectsubsidies wordt aangevraagd.

Het is belangrijk en inspirerend om de projecten te bezoeken en te kijken wat er met de projectsubsidies precies gebeurt. Daarom bezoekt men eens in de vijf jaar een aantal projecten. Dit jaar de eer aan Tim de Heer (voorzitter bestuur) en Hein van der Kolk (voorzitter projectgroep). Het doel van deze bezoeken is contact houden met de doelgroep en met eigen ogen vaststellen dat de toegekende gelden op de juiste manier besteed worden en ook juist worden verantwoord.

Putten en handpompen

Door de klimaatverandering heeft India regelmatig te kampen met overvloedige regenval of langdurige droogteperiodes en daardoor een toenemende behoefte aan schoon drinkwater. Dit jaar stonden de projectbezoeken dan ook voornamelijk in dat teken. Onder de elf NGO’s waarvoor een bezoek gepland stond waren zestien projecten gericht op het slaan van putten en (hand)pompen. Daarnaast waren er projecten voor educatie van meisjes en vrouwen (naaiateliers), verbeteren van sanitaire omstandigheden in afgelegen dorpen en de bouw van een gezondheidscentrum voor leprozen patiënten.

Twee betalingen gestaakt

Twee NGO’s hadden hun zaken niet op orde en helaas heeft Muttathara daarom de sponsoring moeten staken. Gelukkig waren er bij de andere negen NGO’s veertien prachtige projecten opgezet. Dit kan alleen door de inzet van talloze vrijwilligers bij Muttathara, de betrokken bewoners van Castricum en omgeving die trouw hun gebruikte spullen komen inleveren en natuurlijk de kringloopfans, welke wekelijks of zo af en toe komen struinen in de winkel. Het winkelt toch leuker wanneer je weet dat het geld goed besteed wordt.

Op de foto:
Een door Muttathara gesponsorde waterput met handpomp. Tim de Heer en Hein van der Kolk staan hier samen met de vier vrouwen van de Women Self Help Group die namens het dorp de put en pomp beheren. (Foto: Muttathara)