Swipen voor toekomstvisie Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Regio – Er wordt hard gewerkt aan de toekomstvisie voor Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Het recreatieschap is onlangs gestart met een digitale enquête middels een web-app. Met deze app kunnen belangstellenden met ‘swipen’ hun mening kenbaar maken over hoe het gebied er over tien jaar uit moet zien.

Het recreatieschap doet een oproep aan een ieder die zich betrokken voelt bij het recreatiegebied om even te ‘swipen’. De web-app komt op de website meerbuiten.swipocratie.nl tevoorschijn. Binnen drie minuten zijn de deelnemers klaar en weet het recreatieschap iets meer over de mening van de deelnemer. De app is beschikbaar tot 20 juli 2020. Met de uitkomst zal de visie verder vorm gegeven worden, zodat deze vermoedelijk in het najaar kan worden vastgesteld. Kijk op www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl voor meer informatie over recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. (Foto: aangeleverd)