Nieuwe straatnaamborden verzetsstrijders

Castricum – Voor de eerste straten waaraan na de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd, koos de gemeenteraad op voorstel van de vereniging van oud-Illegale werkers, de namen van de drie in de oorlogsjaren gefusilleerde Castricummers. Op de straatnaamborden staan alleen hun namen: Huibert van Ginhoven, Leo Toepoel en Jan Hoberg. Om de achtergrond van de naamgeving te verduidelijken heeft de stichting Oud-Castricum het gemeentebestuur gevraagd om het woord verzetsstrijder en de datum van hun fusillade toe te voegen. Aan dat verzoek heeft de gemeente willen voldoen en nog vóór de dodenherdenking van dit jaar zijn de straatnaamborden aangepast.

De familie Van Ginhoven heeft vorig jaar een stichting opgericht die de verzetsdaden van Huibert en van zijn broer Jacob blijvend in herinnering wil houden. Zo is in de voormalige gevangenis in Scheveningen een cel geadopteerd. Aan het gedenkteken voor gefusilleerden dat op de Bussummerheide staat, zal Huiberts nu 88-jarige zoon op 4 mei de naam van zijn vader toevoegen. De stichting heeft een plechtigheid georganiseerd waarbij wethouder Valentijn Brouwer en twee vertegenwoordigers van Oud-Castricum aanwezig zullen zijn. In het 28e jaarboek (2015) van Oud-Castricum (www.oud-castricum.nl) zijn de verzetsdaden van de drie dorpsgenoten beschreven. (Foto: Niek Kaan)