Multisportpark Berg en Bal verkocht

Castricum – Het sportcomplex Berg en Bal, bestaande uit tennis- en squashbanen en verschillende andere sportvoorzieningen, gaat per 1 januari 2023 over in andere handen. Henk Boontje, mede-eigenaar van een tennispark in Limmen, neemt met gemengde gevoelens afscheid van het complex dat hij dertig jaar exploiteerde.

Door Hans Boot

In 1978/1979 werd het tennispark aan De Bloemen in Noord-End aangelegd ten behoeve van de vereniging TV Castricum. De bebouwing bestond aanvankelijk uit een tennishal met vier tennisbanen, twee squashbanen en een horecavoorziening. Na een mislukt avontuur met een stichting en het faillissement van een exploitant bood de gemeente het complex in 1992 te koop aan en werd overeenstemming bereikt met Henk Boontje die tevens eigenaar en exploitant was van tennispark ‘De Voetel’ in Limmen. Beide parken worden vanaf dat moment geëxploiteerd door VOF Blovo.

TV Castricum ging tien banen huren van de nieuwe eigenaar en Boontje liet spoedig twee nieuwe banen aanleggen voor de particuliere verhuur. Na diverse verbouwingen was het complex in 2000 uitgebreid tot een multisportpark met onder andere een klimwand, skibaan, fitnesscentrum en ruimte voor fysiotherapie. Boontje gaf er de naam ‘Berg en Bal’ aan, omdat er zowel bal- als bergsporten konden worden beoefend. In 2003 was het aantal leden van TVC gedaald tot 700 en dreigde een faillissement voor Blovo. Door besparende investeringen en een reorganisatie lukte het Boontje om de exploitatie voort te zetten.

Luchtfoto van het tenniscomplex rond 1979. (Foto: Oud-Castricum)

Padel

Eerst vertelt de 80-jarige Henk Boontje waarom hij de handdoek in de ring gooit: ,,Er zijn teveel problemen om door te gaan, maar in wezen ook om te stoppen. Mede door de wet Markt en Overheid is zo’n park eigenlijk niet meer te exploiteren en is een ondernemer in principe kansloos om tegen de gemeente te kunnen concurreren. Wat ook een rol speelt is het feit dat TVC steeds meer leden kwijt raakt, omdat de contributie ongeveer 25 euro hoger is dan bij TC Bakkum. De jeugd heeft daar ook meer subsidiemogelijkheden voor trainings- en wedstrijdfaciliteiten. Momenteel huurt TVC nog maar vier à vijf banen. We hebben nog wel wat parkleden, maar dat aantal is te verwaarlozen. Door dit alles wordt een groot deel van het park niet verhuurd en mis ik de inkomsten daarvan. Verder is de deelname aan squash teruggelopen vanwege de opkomst van sporten als golf en padel.’’

Personeel

Net als voor vele andere ondernemers had de coronapandemie ook voor Boontje een nadelige invloed op de bedrijfsresultaten: ,,In feite was dat de druppel die de emmer deed overlopen. We zijn tijden dicht geweest, waardoor we veel omzetschade hebben geleden en alle reserves waren verbruikt. Dat had ook een grote impact op het personeelsbestand. We hebben in coronatijd dertien mensen met een nulurencontract naar huis moeten sturen, omdat er geen werk voor ze was. Op dit moment hebben we acht personeelsleden in vaste dienst. Wij zijn druk bezig met de afwikkeling van alle verplichtingen met betrekking tot aflossingen en fiscale claims, zodat het personeel tot 1 januari kan worden doorbetaald. Dan neemt de nieuwe eigenaar de medewerkers over. De nieuwe eigenaar bestaat overigens uit diverse ondernemers die meerdere sportparken en andere voorzieningen in deze omgeving in eigendom hebben.’’

Hoe lang blijft deze naam nog bestaan? (Foto: Hans Boot)

De Voetel

Aangezien de vennoten van Blovo ook het tennispark De Voetel in Limmen bestieren, rijst automatisch de vraag of dat complex ook op de nominatie staat om te worden verkocht. ,,Het uitgangspunt is dat De Voetel voorlopig blijft bestaan, maar het kan zijn dat we hiermee ook moeten stoppen als we niet aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. Dat heeft weer consequenties voor mijn zoons Dennis en Roy die ook vennoot zijn. Het is mij trouwens nog niet bekend of dezelfde investeerders ook voor dat park belangstelling hebben. Zolang wij het nog beheren, wordt er doorgewerkt aan de realisatie van een luxe camping op vier tennisbanen’’, aldus Boontje.

Tot slot laat de teleurgestelde ondernemer weten: ,,Het is jammer dat het allemaal zo gelopen is. Toen ik dit avontuur aanging, had ik mij er wel wat meer van voorgesteld. Eigenlijk wilde ik vijftien jaar geleden op 65-jarige leeftijd al stoppen, maar dat was me niet gegund. Nu ben ik ook nog genoodzaakt om de bedrijfswoning in het gebouw te verlaten en te verhuizen. Daarvoor ben ik naarstig op zoek naar een betaalbaar huis buiten de Randstad.’’

Reacties kopers en TV Castricum

Het is nog niet exact bekend hoe het eigendom er juridisch uitziet na de overdracht, maar een van de daarbij betrokken ondernemers meldde het volgende: ,,Diverse investeerders hebben het park gezamenlijk gekocht. Wij willen in goed overleg treden met de huidige gebruikers en huurders over de voortzetting van de activiteiten. Voorlopig verandert er dus niets.”

Paul Schekkerman, voorzitter van TVC, reageerde als volgt op de verkoop van Berg en Bal: ,,Gezien de huidige situatie is het goed dat het park verkocht is. Dat biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen. We zijn nu in afwachting van een gesprek met de nieuwe eigenaar over de toekomst voor onze vereniging. Daarbij gaan we ervan uit dat de bestaande overeenkomst met Blovo uitgangspunt is voor een vernieuwde samenwerking. De vraag is natuurlijk hoe de positie van TVC op alle fronten kan worden versterkt, zodat de nieuwe eigenaar daar ook baat bij heeft.’’