Grote twijfels raad bij collegevoorstel Bakkerij

Het voorstel van het college om de subsidieregeling met poppodium De Bakkerij te beëindigen en de Stichting Meergranen een geldlening van twee ton aan te bieden, is nog geen hamerstuk. Aan het eind van de raadscommissie afgelopen donderdagavond waren de meeste fracties niet overtuigd door het pleidooi van verantwoordelijk wethouder Ron de Haan.

In de door Harold Ebels geleide vergadering kregen alle partijen ten overstaan van een volle publieke tribune ruimschoots de tijd om hun zegje te doen. Regelmatig werd er ook gelegenheid gegeven om de sprekers te interrumperen.

‘Trekken aan een dood paard’
Andries de Rooij (VVD) beet het spits af. Hij noemde de situatie ernstig omdat De Bakkerij al jaren haar rentelasten niet betaalt en er steeds weer uitstel op plannen wordt verleend. Zijn partij is niet bereid om de renteschuld van € 60.000 kwijt te schelden, ‘want slecht gedrag moet je niet belonen’. Over een tweede keuze, gedwongen verkoop van het pand, werd volgens De Rooij niet eerder gesproken. ,,Een compleet nieuw plan moet kritisch worden bekeken.”

Ook vindt de VVD het niet nodig dat er een extra cultuurhuis in de gemeente bijkomt. ,,Geesterhage in Castricum en Vredenburg in Limmen voorzien daar voldoende in.” Tweede spreker Ralph Castricum stelde namens Forza! de gemeente imagoschade oploopt als men nog langer doorgaat met subsidiëring en leningen. ,,Het is trekken aan een dood paard. Niet doen dus.”

Stevig stichtingsbestuur
Lenie Kelder (CKenG) vond dat het voorstel veel onzekerheden met zich meebrengt. ,,Dat valt niet uit te leggen aan andere maatschappelijke instellingen die wel keurig aan hun verplichtingen voldoen.” Haar partij pleitte voor het betrekken van jongerencentrum Discovery bij het voorstel en noemde taxatie van het pand als derde optie, waardoor verkoop kan worden overwogen.

Lening in stenen
Wethouder Ron de Haan probeerde in zijn pleidooi de commissieleden nog eens te overtuigen van het collegevoorstel. De wethouder erkende dat de zorgen deels veroorzaakt zijn door gebrek aan identiteit en programmering. ,,Maar de weerstand uit het dorp tegen live muziek heeft daarin ook een rol gespeeld.”

De Haan benadrukte dat de Stichting Meergranen ‘bereid is om de nieuwe lening te betalen en een prima relatie heeft met de bank’. ,,De gemeente komt door het voorstel in een kansrijke positie. Zij gaat van een lening aan lucht naar een lening in stenen.”

Tekst: Hans Boot

In de Castricummer van deze week vindt u het volledige verhaal. Daarin leest u onder meer de standpunten van de politieke partijen en de cultuurcoach.