Lezerspost: GroenLinks wil de weg juist kwijt

Vorige week deed de Castricummer verslag van de discussie over de nieuwbouw van de Cuneraschool in Bakkum. Ook het Actiecomité Cunera Bakkum liet van zich horen en viel mij scherp aan op het standpunt van GroenLinks. Het gaat hier om lastige discussie, die draait om de vraag of de Cuneraschool, inclusief een kindcentrum (IKC) kan blijven op de huidige locatie aan de Vondelstraat, dan wel moet verhuizen naar de Winklerlaan.

In tegenstelling tot wat uw verslaggeefster schrijft is GroenLinks geen voorstander van een IKC in het Stinzenbos aan de Winklerlaan. Daarvoor zou namelijk een groot aantal bomen gekapt moeten worden. Ook zou er dan een nieuwe toegangsweg voor auto’s moeten komen.

Met de klimaatproblemen in het achterhoofd wil GroenLinks anno 2023 geen nieuwe weg aanleggen en daarvoor bomen kappen, alleen maar omdat een kleine groep ouders hun kroost met de auto voor de school wil afzetten. GroenLinks pleitte in de commissievergadering dan ook voor een ander idee, namelijk behoud van de Cuneraschool op de huidige locatie.

Het Actiecomité Cunera Bakkum is van mening dat de nieuwe Cuneraschool niet op de huidige locatie aan de Vondelstraat past. Maar is dat werkelijk ook zo? Uit een verkennende studie van architectenbureau Heren5 blijkt nu juist dat de nieuwbouw van de Cuneraschool wel past op de huidige locatie. Twijfel is er of de gymzaal er nog bij kan of dat deze wellicht beter gebouwd kan worden bij het sportterrein van Wouterland. Ook een schoolplein voor circa 300 kinderen gaat krap worden.

Reden voor de GroenLinksfractie om eens wat beter de situatie ter plekke te bekijken en met een fris idee te komen. Ter hoogte van de school toveren we de Vondelstraat om tot een schoolplein. Het levert niet alleen extra ruimte op, ook wordt de verkeerssituatie voor kinderen aanmerkelijk veiliger. Geen langsrijdende auto’s meer tijdens de pauzes, geen gedoe meer met ouders die hun kroost met de auto tot voor de ingang willen brengen. Er blijft voldoende ruimte over voor een fietspad.

Uit landelijke cijfers blijkt keer op keer dat ongelukken tussen fietsers en kinderen tot aanmerkelijk minder letsel leiden dan ongelukken tussen auto’s en kinderen. Al met al wordt de veiligheid voor kinderen dus groter en past de nieuwbouw van de Cuneraschool – inclusief gymzaal en schoolplein – prima op het huidige terrein. Dus inderdaad, in het belang van de veiligheid van de kinderen wil GroenLinks in dit geval graag de weg kwijt!

Gerard Brinkman