Gemeenteraad verwerpt collegevoorstel voor scholen in Bakkum

Castricum – Kinderen, ouders en overige betrokkenen zullen weer moeten wachten op een nieuw voorstel voor de huisvesting van kindcentrum Cunera. Op 9 februari luisterde de gemeenteraad naar elf insprekers over de school in Bakkum. Afgelopen donderdag vond onder grote publieke belangstelling het raadsdebat over dit thema plaats. Conclusie: het college moet terug naar de tekentafel.

Door Ans Pelzer

,,We zien een gemeenteraad die beweert dat ze onderwijs serieus neemt en prioriteit geeft aan nieuwe huisvesting voor kindcentrum Cunera. In de praktijk zien we daar bitter weinig van terug’’, aldus een zeer teleurgestelde bestuursvoorzitter van Tabijn, Carla Smits. De Cuneraschool valt onder het bestuur van deze stichting.

Uitbreiding Cunera

Alleen GroenLinks wenst – conform het collegevoorstel – twee scholen in Bakkum, namelijk de Cunera én De Vrije School. Alle andere partijen geven voorrang aan uitbreiding van de Cunera tot een Integraal Kindcentrum (IKC) in Bakkum. Deze school wacht al een tijdje op een oplossing en de gemeenteraad sprak al eerder én unaniem uit de Vrije School er niet bij te willen betrekken. In het coalitieakkoord werd echter afgesproken zulks wel te doen. Zo’n akkoord heeft geen juridische status, tenzij het als raadsbesluit wordt besproken. Dat is hier niet het geval en als het gaat om concreet beleid, is de gemeenteraad aan zet. Diverse raadsleden van D66, PvdA en Forza! maakten kritische kanttekeningen bij de status van dit coalitieakkoord. Op de vraag van Forza!-voorman Ralph Castricum hoe zo’n akkoord tot stand is gekomen als drie van de vier partijen nu niet meedoen, bleef een antwoord uit.

Het geheugen van het college

Naast het ‘vergeten’ eerdere raadsbesluit schiet ook op andere punten het collegegeheugen tekort: daar waar het gaat om de participatie van betrokkenen. De wethouder meent bij herhaling dat de participatie reeds heeft plaatsgevonden. Op de vraag van de vertegenwoordiger van de Vondelstraat waar en wanneer en hoe dan dat participatieproces er uitzag, moest de wethouder het antwoord schuldig blijven. Ook de betrokken ambtenaar weet het niet precies, maar weet wel dat het niet helemaal goed is gegaan.

Gemeenteraad aan zet, wirwar aan voorstellen

Over één ding zijn de partijen het eens: het college moet het voorstel terugnemen. Over de oplossingen lopen de meningen echter sterk uiteen. Een mogelijkheid is om het kindcentrum helemaal aan de Vondelstraat te realiseren en de hoogte in te gaan. GroenLinks, de VVD en Lokaal Vitaal willen het IKC helemaal naar het Stinzenbos. De VrijeLijst wil wachten op het een totaalplan voor de scholen in Castricum en de PVDA, D66, CDA, houden de opties open om op twee locaties (Vondelstraat en Prof. Winklerlaan) de school te plaatsen. De PvdA tekent daarbij aan dat het mogelijk zou kunnen gaan om een tijdelijke voorziening aan de Winklerlaan. Forza!: ,,Dit plan is te slecht en moet terug.’’ Mariska El Ouni van D66 en Florence Eijck van de PvdA wijzen erop ‘dat dit gedoe het vertrouwen van de burger in de gemeente bepaald niet helpt’.

Oplossingsgerichtheid

,,Ieder voor zich en het etaleren van het eigen standpunt. Waar is de oplossingsgerichtheid van de gemeenteraad?’’, vraagt bestuursvoorzitter Carla Smits zich af. Beginnend met het college houdt nu ook een groot deel van de raad zich vooral bezig met het eigen standpunt. Het college moet terug naar de tekentafel en al die voorstellen gaan vooral heel veel vertraging voor de Cuneraschool opleveren en creëren bovendien (valse) tegenstellingen. ,,Kap maar een deel van het Stinzenbos en plaats daar het IKC want Lokaal Vitaal vindt kinderen belangrijker dan bomen. Wie is er nu tegen kinderen? Het gaat bij het Stinzenbos om het bewaren van een parel voor de toekomst van die kinderen’’, aldus Arie Dekker, natuurbeschermer. Die wirwar aan oplossingen polariseert: kinderen tegen bomen; scholen tegen buurtbewoners. Buurten tegen elkaar. En de consequentie: een mogelijk jarenlang traject met juridische procedures tot gevolg. Stinzenbos kappen, nieuwe verkeersomleidingen maken, hoogbouw, het leidt allemaal tot nieuwe procedures.

Waar vindt men elkaar?

Bestuursvoorzitter Carla Smits: ,,Ik doe een oproep aan de gemeenteraad dat men elkaar probeert te vinden op wat wel kan in plaats van ieder voor zich.’’ Tabijn heeft aangegeven wat men wil. Anders dan door de wethouder en enkele raadsleden beweerd wordt, als zou Tabijn uitsluitend één locatie wensen, schrijft Tabijn weliswaar een voorkeur te hebben voor één locatie, maar als dat niet kan dan moet het maar zoals het wel kan en dat is eventueel op twee locaties.

Gedachtenexperiment

Bewoners van de Vondelstraat en Prof. Winklerlaan, natuurbeschermers en de school gaan samen om de tafel. Dan ligt er binnen de kortste keren een werkbaar voorstel aan college en gemeenteraad. Zonder politieke of ambtelijke bemoeienis. De betrokkenen willen allemaal een oplossing en geen voortslepende procedures en herhaaldelijk uitstellen van besluitvorming. Mogelijk kan men gezamenlijk gebruik maken van het ‘right to challenge’ dat ooit is vastgelegd in Castricum. Burgers nemen de regie in eigen handen.