Lezerspost: GroenLinks de weg kwijt?

Donderdagavond 23 februari sprak de raadscommissie zich uit over het collegevoorstel over IKC Cunera en de Vrije School. Het resultaat is ontluisterend. Vrijwel de hele raad keurde de draai die het college heeft gemaakt af. De hele raad? Nee, één partij bleef moedig strijden voor het standpunt van haar wethouder: GroenLinks.

Fractievoorzitter Gerard Brinkman vond als enige dat het college overtuigend heeft aangetoond dat een IKC Cunera in zijn geheel past aan de Vondelstraat. Toch ging hij een stap verder. Hij stelt voor de straat ter hoogte van de school af te sluiten voor autoverkeer. Een knip dus in de Vondelstraat. Dan kan het speelterrein aansluitend aan de school worden ingericht.

Brinkman had blijkbaar niet door dat hij daarmee toegaf dat een IKC aan de Vondelstraat dus NIET past. Want waarom anders de straat afsluiten? Andere raadsleden trapten er niet in. Brinkman deed overduidelijk een poging om zijn wethouder te steunen. Hij stelde dat in heel Bakkum geen doorgaand autoverkeer mag zijn. In zo’n visie past het afsluiten van een stuk Vondelstraat. En, oh ja, fietsers zouden er wel door mogen gaan. Dat is pikant. Want hoe kan je kinderen veilig laten spelen als er tussen het gebouw en het speelterrein om de haveklap e-bikes langs razen? Brinkman heeft iets tegen auto’s en wil fietsen stimuleren. Maar fietsen, en dan vooral e-bikes, zijn in toenemende mate veroorzakers van verkeersongelukken. Blijkbaar vindt Brinkman het minder erg als een kind door een fietser wordt aangereden dan door een auto?

GroenLinks toont zich niet meer van deze tijd. Brinkman zat naast mevrouw Eijck van de PvdA. Haar betoog stond lijnrecht tegenover dat van Brinkman. Constructief, realistisch en bewust van de zorgen van het toegestroomde publiek. Heel bijzonder. Misschien helpt een lijstverbinding tussen beide partijen om GroenLinks te verlossen van ouderwetse ideeën en radicale schijnoplossingen. Uiteindelijk dwong de raadscommissie de wethouder van GroenLinks tot het intrekken van zijn slechte voorstel. Goed werk van de commissie!

Actiecomité Cunera Bakkum