Wie is nu eigenlijk Lenie Kelder…?

In deze rubriek laten we inwoners van de gemeente Castricum de revue passeren die – op wat voor manier dan – ook iets hebben bijgedragen aan het op de kaart zetten van de gemeente in de zin van leefbaarheid, saamhorigheid en opwaarderen van de leefomgeving.

Castricum – Nou, dat is niet zo maar een twee drie te vertellen. Een nogal bezig bijtje die Helena Geesje Kelder, al snel Lenie genoemd, die in maart 1949 in Alkmaar het levenslicht aanschouwde, zoals dat in die tijd uitdrukten. Haar kleuter- en lagereschooltijd bracht ze door in Schoorl/Bergen, net als het vervolg, de MAVO en HBO-gerelateerde psychologische opleidingen, waar ze nu nog de vruchten van plukt. In 1980 zocht zij Castricum op en startte een heuse sportwinkel in de Burgemeester Mooijstraat, genaamd Dekker Sport 2000, tegenwoordig Sport2000. In die tijd was ze samen met collega-ondernemers in de weer met het organiseren van activiteiten om het dorp op de kaart te zetten.

Door Aart Tóth

In haar minimale vrije tijd kon je haar tegenkomen in de duinen van Castricum op de fiets of wandelend of hardlopend. Fitness en tennissen was daar tussendoor ook nog een bezigheid om fit te blijven. Lenie heeft twee dochters en drie kleinkinderen.

Leefbaarheid

In het winkelgebeuren in Castricum was Lenie een van de werkers en ideeën-maakster om festiviteiten te organiseren. Niet alleen om omzet te behalen, maar zeker om het dorp leefbaar te houden. Haar medeorganisatoren waren onder meer rijwielhandelaar Wim van Vliet en uitbater van ‘Rob van Keulen Fashion’ aan de Torenstraat. Die festiviteiten liepen van een braderie en koopavonden tot aan wielerrondes en atletieklopen door het dorp. ,,Dat is wat ik tegenwoordig mis, er gebeurt te weinig in het dorpshart om de sfeer en gezelligheid te verhogen. Horeca is daarbij natuurlijk belangrijk, maar niet zaligmakend. Het hele dorpshart moet leven’’, vindt Lenie. ,,Daarom is ‘Versterking van Winkel- en Verblijfsgebieden’ opgericht, om de Burgemeester Mooijstraat op te knappen. De ondernemers staan centraal. Het horecaplein en de Dorpsstraat erbij betrekken en niet te vergeten het Kerkplein. De verbinding naar het stationsgebied en de duinen.’’

Lenie Kelder in vervlogen jaren. (Foto: aangeleverd)

Inzet

Tegenwoordig houdt Lenie zich bezig met heel andere zaken, zoals haar bedrijf ‘Kernkracht Advies’ en het raadslidmaatschap van Lokaal Vitaal. Haar portefeuille is de komende vier jaren het ruimtelijk domein, hetgeen bouwen en wonen, verkeer en de Omgevingswet inhoudt. Ze is er nog vol van met uitspraken als: ,,Castricum schreeuwt om woningen in de sociale, maar ook in de midden-sector. Dat betekent woningen bouwen voor eigen inwoners en zorgen voor doorstroming. Leegstaande winkels/panden de mogelijkheid geven tot ombouwen naar woningen of wooneenheden, de detailhandel bij elkaar, clusteren’’ is een statement van Lenie.

,,Dat op het Kooiplein alleen woningen gebouwd gaan worden, zodat de supermarkt naar Bakkum kan verhuizen. Mijn aandacht zal gaan naar een toekomstvisie voor de Schulpstet met woningbouw en een sportplan voor Wouterland. De komende periode richt ik me op modulair en circulair bouwen. Dat betekent materialen hergebruiken en minder transport omdat er ‘voorgebouwd’ wordt in fabrieken om de CO2– en stikstofuitstoot te beperken. Kortom, bouwen kan duurzamer, gezonder, goedkoper en sneller. Winkeliers en ondernemers zullen door de gemeente ondersteund worden als ze zich willen vestigen op andere locaties’’, aldus Lenie Kelder.

Wensen

Die heeft Lenie genoeg, zoals het goed besteden van vrije tijd met bovenbeschreven sporten, waarbij haar ervaringen in het verleden zoals hardlopen, volleybal, tennis en fietsen zeker van pas komen. Ook het bezoeken van cultuur zoals musea, filmhuis en bezoeken van steden vult haar vrije tijd. Dat is trouwens ook een pré bij vakanties, niet echt luieren maar bezig zijn, waar Nederland en Scandinavische landen de voorkeur genieten. Maar aan de top staat Portugal om daar rond te reizen en vele indrukken op te doen.

Afsluitend heeft Lenie Kelder nog een advies: ,,Veel aandacht aan gezondheid geven is zeer urgent na deze COVID-periode. Het zal helpen als we de verkoop van gezonde producten in sport- en schoolkantines stimuleren. Als we speeltoestellen voor ouders en grootouders plaatsen bij bestaande kinderspeelplekken. Als we beweegpleinen aanleggen in de dorpen en recreatiegebieden. En als we een toekomstvisie neerzetten voor sportgebieden als Noord-End en Wouterland.’’

Foto boven:
Lenie zoals we haar heden ten dage kunnen tegenkomen. (Foto: Rob Berkemeier)