Wethouder boos om dreigement provincie: ‘buitenproportioneel’

De gemeente Castricum zegt ‘een eind op weg te zijn’ met de huisvesting van statushouders die nog op de wachtlijst staan. Vorige week dreigde de provincie Noord-Holland met ingrijpen omdat Castricum niet voldoende verblijfsgerechtigden aan een woning zou helpen. Wethouder Paul Slettenhaar is boos. ,,Dit is buiten proportie. We hebben keihard gewerkt.”

Door Mardou van Kuilenburg

Vorige week meldde de provincie in een persbericht dat Castricum ’ondanks herhaaldelijke gesprekken en interventies’ sinds juli van dit jaar een huisvestingsachterstand heeft van 34 personen. Omdat Castricum ‘niet aan de taakstelling voldoet’, heeft de provincie een voornemen tot indeplaatsstelling verstuurd. Dat houdt in dat de provincie de achterstand op kosten van de gemeente gaat wegwerken als Castricum zich niet aan de afspraak houdt.

‘Gelijke behandeling’
Slettenhaar noemt het persbericht ‘agressief’ en ‘vreemd’. ,,Die 34 personen zijn een optelsom van wat er uit 2020 over was. Deze mensen moesten in 2021 gehuisvest worden – en daar zijn we een eind mee op weg. Het is passen en meten: een gezin van vier kunnen we niet in een flexunit kwijt. Alleenstaanden of koppels wel. Maar we hebben ook te maken met mensen die al jaren op de wachtlijst staan. De politieagent en de verpleegster, zij moeten ook gehuisvest worden. Het lijkt wel alsof ze dat bij de provincie niet begrijpen.” Volgens Slettenhaar heeft Castricum momenteel een achterstand van zes personen. De wethouder verwacht dat deze mensen volgende maand al een plek toegewezen krijgen.

Opvallend
Het statement van de provincie is opvallend omdat zij in juni van dit jaar erkende dat er sprake is van grote woningdruk. In een brief aan het ministerie van Justitie en Veiligheid schrijft de provincie op 24 juni j.l. dat naar verwachting ‘meer dan 70 procent van de Noord-Hollandse gemeenten de taakstelling niet gaat halen’. De CDA-fractie in de Provinciale Staten is ook verbaasd over de kwestie en stelt vragen aan Gedeputeerde Staten. ,,Veel gemeenten in Noord-Holland hebben een achterstand in het voldoen aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders”, zegt statenlid Wilma van Andel. ,,Wij vragen ons af waarom Castricum als enige gemeente in Noord-Holland een vooraankondiging juridische interventie inzake achterstand huisvesting verblijfsgerechtigden heeft gekregen.”

De gemeente Castricum gaat schriftelijk reageren op de indeplaatsstelling. Slettenhaar wil van de provincie horen wat de verklaring is voor de escalatie. ,,Ik zou het fijn vinden als de provincie terugneemt dat wij ons best niet doen. Zo ga je niet met elkaar om.”