Stijging aantal nesten van weidevogels

Regio – Voor het eerst sinds 2008 hebben weidevogelbeschermers in Noord-Holland meer nesten beschermd dan in het voorgaande jaar. De stijging is vooral bij de kievit te zien. Het ging de laatste jaren wat minder met de meest talrijke weidevogel, maar met een stijging van 6% in Noord-Holland en van zelfs 10% in Laag Holland is hopelijk een einde gekomen aan de neerwaartse spiraal. Tureluur, grutto en scholekster bleven redelijk stabiel dit jaar. Bij de bescherming en het beheer van weidevogels spelen vrijwilligers, gecoördineerd door Landschap Noord-Holland in samenwerking met agrariërs en agrarische natuurverenigingen een grote rol. Samen met agrariërs sporen zij nesten op, helpen met kuikenbescherming en het inventariseren van weidevogels. Inmiddels is van twee op de drie legsels een gps-coördinaat bekend, zodat boeren bij werkzaamheden om de nesten kunnen werken of het beheer kunnen aanpassen. In totaal werden er dit jaar 13.223 nesten beschermd, in 2013 waren dat er 13.121. Opvallend was verder de stijging bij koloniebroeders zoals kluut, kokmeeuw en de visdief. Het verloren gaan van legsels door roofdieren is de laatste jaren een stuk minder, waardoor ruim 80% van de beschermde legsels daadwerkelijk uitkomt. Op de foto een nestelende kievit van fotograaf Sjirk de Boer.