Raadslid Krouwel (VVD) roept Pinkhaar (PvdA) op om echte politieke moed te tonen

Castricum – Vorige week berichtten wij in deze krant over de discussie rond flexwoningen in de gemeente. PvdA-raadslid Peter Pinkhaar reageerde hierin op uitlatingen van wethouder Paul Slettenhaar in de landelijke media. Pinkhaar vindt dat de gemeente moet stoppen met de flexwoningen en meer geld moet steken in het zogenoemde inclusief wonen. ,,Het enige wat nodig is, is politieke moed’’, zo besloot hij zijn betoog. VVD-raadslid Gerrit Krouwel reageert: ,,Het gaat niet alleen om de huisvesting van statushouders en het gaat zeker niet om de keuze tussen flexwoningen of semipermanente woningen, al dan niet modulair gebouwd. We staan voor een grote opgave huisvesting te realiseren voor alle inwoners van Castricummer die nu geen zelfstandige woonruimte hebben. Natuurlijk moeten we zorgen voor permanente oplossingen en dat doen we ook.’’

Krouwel somt diverse projecten op, zoals de bouwlocatie Koekoeksbloem, de voormalige Maranathakerk, De zwembadlocatie, het Kooiplein, de Puikman, Zuid 3 in Akersloot, Zandzoom in Limmen, Laamens in Akersloot, Kaptein Kaas in de Zanderij en het terrein van de Kustlijnschool. Krouwel: ,,Er ontbreekt in het artikel van de heer Pinkhaar nog een zeer essentieel punt en dat is: waar wil hij de woningen plaatsen? De VVD zal zeker een goed plan steunen en er ook geld voor uittrekken, mits het plan compleet is en echt van moed getuigt. De afgelopen maanden heb ik in het openbaar bij herhaling de heer Pinkhaar uitgedaagd om te komen met locaties waar hij de woningen wil realiseren, helaas tevergeefs. Ik wil hem best wat suggesties doen, waar echt moed voor nodig is. Wat te denken van nog open ruimte op het Dijk en Duin-terrein, het bouwen van woningen op groene open ruimten binnen de bebouwde kom van de dorpen of het bebouwen van een deel van de groene randen.’’