Ontwikkelvisie voor Geesterduin naar gemeenteraad

Castricum – Burgemeester en wethouders leggen de Ontwikkelvisie Geesterduin 2.0 voor aan de gemeenteraad. De nieuwe visie voor het winkelcentrum is gemaakt in samenwerking met initiatiefnemer Hoorne Vastgoed en woningcoöperatie Kennemer Wonen. Begin volgende maand moeten de raadsleden er een besluit over nemen.

In onze editie van 19 juli jl. besteedden wij uitgebreid aandacht aan de plannen voor winkelcentrum Geesterduin. De ontwikkelvisie biedt het ruimtelijk kader om de plannen voor het winkelcentrum en omgeving verder te ontwikkelen na akkoord van de gemeenteraad. Wethouder Paul Slettenhaar (wonen): ,,Deze visie zie ik als een mooie kans zowel het winkelcentrum Geesterduin als de omgeving een impuls te geven en vooral woningen te creëren. Het programma voorziet in het toevoegen van woningen (215 stuks) rondom het winkelcentrum, met name voor starters en ouderen die graag in de nabijheid van voorzieningen wonen.’’ Het woonprogramma (40% sociaal, 40% middelduur, 20% vrije sector) bestaat uit een omranding van vier lagen in basis en op drie plaatsen een verhoging naar zeven lagen. Dat programma wordt straks uitgevoerd door woningcorporatie Kennemer Wonen.

Ook wethouder Valentijn Brouwer (verkeer en openbare ruimte) deelt deze mening: ,,In de visie wordt het winkelcentrum nog meer een plek met de focus op ontmoeten en groen. Waar mogelijk wordt zoveel mogelijk groen verwerkt in de omgeving, zodat dit bijdraagt aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid.’’ De komende periode staat de presentatie aan de raadscommissie met raadsbesluit over het ruimtelijk kader op de planning. Op donderdag 14 september bespreekt men de ontwikkelvisie tijdens de raadsinformatieavond. Donderdag 21 september gebeurt dat opnieuw in de raadscommissie. Op donderdag 5 oktober volgt dan het raadsbesluit over het ruimtelijk kader. (Foto: Bos Media Services)