Nieuwbouwplannen Dorpsstraat vriezer in

‘Gemeente niet constructief’

Castricum – Er was al langer gesteggel over de nieuwe plannen voor de Dorpsstraat, maar nu lijkt de bom gebarsten. De betrokken partijen gooien de handdoek in de ring. „De bereidheid vanuit de gemeente om pro-actief mee te denken in dit project is nihil en niet constructief.”

Een groot aantal appartementen, winkelruimte, een nieuw onderkomen van filmtheater Corso en een ondergrondse parkeergarage: er lagen grootse plannen klaar voor de Dorpsstraat. De afgelopen periode is er veel overleg geweest tussen Floresteyn Vastgoedadvies, Fruitema Ingenieursbureau, Bouwgroep KBK en de gemeente Castricum. Dat leidde meerdere malen tot het aanpassen van de plannen.

Stekker eruit

Alle inzet lijkt voorlopig voor niets geweest: de betrokkenen gooien de handdoek in de ring. Zij zeggen na overleg met verantwoordelijk wethouder Slettenhaar tot de conclusie gekomen te zijn dat ‘de bereidheid vanuit de gemeente, om pro-actief mee te denken, nihil is en niet constructief.’ Dennis de Haas van Floresteyn Vastgoedadvies: „We hebben als collectief besloten om dit traject voorlopig te stoppen, omdat we onvoldoende basis zien om onder de huidige condities verder te gaan.” De klankbordgroep, die zich heeft ingezet om hier een succes van te maken, wordt geïnformeerd over het stopzetten van het proces.

Reactie wethouder

Wethouder Paul Slettenhaar reageert desgevraagd: „Ik heb recent overleg gehad met de initiatiefnemers en een kennismakingsgesprek met een paar ontwikkelaars. Die wilden meteen ingrijpende veranderingen bespreken, zonder agenda. Hen is een vervolgoverleg aangeboden. Ik hou me aan de opdracht.”

Politiek: ’Onverwachte wending’

Vanuit de politiek wordt verbaasd gereageerd op de plotselinge wending. Rob Dekker (VVD): „Ik betreur het stoppen van het proces, het plan lijkt in een impasse te zijn gekomen. Wij beraden ons op vervolgstappen, we moeten uitzoeken waar het hete hangijzer zit. Uiteraard willen we ook uitzoeken of de raad dit kan oplossen.” Leo van Schoonhoven (Burgerforum) vindt dat de gemeente onmogelijke eisen stelt aan de projectontwikkelaars: „Hier wil men zowel sociale woningbouw als een parkeergarage én een gratis bioscoop. Dat lukt natuurlijk niet. Het Castricumse gemeentebestuur heeft moeite om met initiatieven uit de gemeenschap, om positief en voorwaarts meebewegend om te gaan. De inzet van een wethouder van buiten, die letterlijk neemt wat de raad zegt, helpt ook niet om deze houding te veranderen.”

Corso: ’Spijtig’

Eigenaar Erik Weel van Corso noemt de ontwikkelingen ‘spijtig’.Ik heb de brief van het college aan de raad gelezen en ik heb ook een brief van de ontwikkelaar ontvangen. Door gekibbel over de vorm, en de discussie over de inhoud uit de weg te gaan komt het voortbestaan van de Corso in gevaar. Ik vind dit als exploitant een heel spijtige ontwikkeling.” Hij vervolgt: „Ik heb van de ontwikkelaar een indrukwekkende schets ontvangen, binnen een financieel haalbaar kader. Ik hoop dat het gezond verstand gaat zegevieren.”

Tekst: Aart Tóth

(Foto: Het deel Torenstraat en Dorpsstraat waar het om gaat, met achterliggende ruimte – foto: Aart Tóth)