Lezerspost: verplaatsen Cuneraschool

Nu is er nog een uniek stukje duin en bos, waar kinderen ongestoord kunnen spelen. Laat dat bos niet ook wegkappen en het duintje vernietigen. Op Duin en Bosch is al te veel weggekapt. Ga liever de hoogte in op de bestaande locatie. Verkeerstechnisch zal het een hele klus worden de kinderen veilig op de fiets de Van Haarlemlaan over te laten steken. Dit kruispunt is de enige manier om in Bakkum te komen en is druk, onoverzichtelijk en dus gevaarlijk. En waar blijven de auto’s van het personeel, de halers en brengers? De smalle Prof. Winklerlaan staat vol auto’s van de bewoners zelf.

Mia Wijten, Bakkum