Lezerspost: onrechtmatige daad

Geachte mevrouw Du Chateau,

Ik las uw brief met een zekere afschuw. Wat een onverdraagzaamheid. Als eerste wil ik vermelden dat u een familienaam, en dan ook nog in hoofdletters, zeer abject heeft gebruikt. Alleen omdat één familie vervelend gedrag op tv vertoonde wil dat niet zeggen dat iedereen met die naam zo is, u bent wel zeer generaliserend bezig! En dan heeft u het over mensen goede manieren bijbrengen!!!

Ten tweede gebruikt u het wetsartikel over onrechtmatige daad fout. Als de camper op de openbare weg staat, waar geen parkeerverbod geldt, dan zal er geen rechter zijn die de eigenaar zal veroordelen voor een onrechtmatige daad.

Ten derde, heeft u al die mensen op het strand en degene die niet  tussen 10.00 en 19.00 komen in verband met de APV, maar dit wel zouden willen, persoonlijk gevraagd of zij uw mening delen. Vast niet, dus wilt u dan ook niet uit hun naam spreken. Uw medemens met honden en paarden passen zich al aan door in die tijd niet op het strand te komen, maar dat is blijkbaar voor u niet voldoende, u gunt hun blijkbaar geen strand. Tenslotte wens ik u veel verdraagzaamheid en goede manieren toe.

Liesbeth van Meerkerk